Jan Brzozowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Transnational ties and performance of immigrant entrepreneurs: the role of home-country conditions
J Brzozowski, M Cucculelli, A Surdej
Entrepreneurship & Regional Development 26 (7-8), 546-573, 2014
892014
The determinants of transnational entrepreneurship and transnational ties’ dynamics among immigrant entrepreneurs in ICT sector in Italy
J Brzozowski, M Cucculelli, A Surdej
International Migration 55 (3), 105-125, 2017
602017
Migração internacional e desenvolvimento econômico
J Brzozowski
estudos avançados 26 (75), 137-156, 2012
53*2012
Migration and development at home: Bitter or sweet return? Evidence from Poland
ND Coniglio, J Brzozowski
European Urban and Regional Studies, 25(1), 85-105 25 (1), 85-105, 2018
402018
Immigrant entrepreneurship and economic adaptation: A critical analysis
J Brzozowski
Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (2), 159-176, 2017
312017
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
302014
Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany
M Szarucki, J Brzozowski, J Stankevičienė
Journal of Business Economics and Management 17 (4), 598-612, 2016
242016
Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce
J Brzozowski, K Pędziwiatr
Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją …, 2014
232014
Brain drain or brain gain? The new economics of brain drain reconsidered
J Brzozowski
The New Economics of Brain Drain Reconsidered (October 22, 2008), 2008
222008
Brain waste, educational investments and growth in transitional countries
J Brzozowski
J. Novosak, ON SOME MIGRATION AND DEVELOPMENT ISSUES, University of Ostrava, 2008
202008
Proactive and reactive attitude to crisis: evidence from European firms
J Brzozowski, M Cucculelli
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (1), 181, 2016
182016
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów
J Brzozowski, M Szarucki
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 238 (3), 63-78, 2010
162010
Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji: implikacje dla Polski
A Surdej, J Brzozowski
Polityka Społeczna 1 (39), 8-13, 2012
122012
Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych
J Brzozowski
Zeszyty Naukowe, 55-73, 2011
122011
Entrepreneurs from recent migrant communities and their business sustainability
M Zubair, J Brzozowski
Sociologica 12 (2), 57-72, 2018
112018
Exploring transnational entrepreneurship. Immigrant entrepreneurs and foreign-born returnees in the Italian ICT sector
J Brzozowski, M Cucculelli, A Surdej
Journal of Small Business & Entrepreneurship 31 (5), 413-431, 2019
102019
Pushed to the mainstream market: the case of immigrant entrepreneurs in Lesser Poland
J Brzozowski, K Pędziwiatr
Cross-border migration and its implications for the Central European Area …, 2015
102015
The impact of self-employment on the economic integration of immigrants: Evidence from Germany
J Brzozowski, A Lasek
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 15 (2), 11-28, 2019
92019
Konsekwencje migracji poakcesyjnych z Polski dla kompetencji zawodowych i kulturowych polskiego społeczeństwa
J Brzozowski, P Kaczmarczyk
Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, 2014
92014
Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie
J Brzozowski
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 53-63, 2006
82006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20