Obserwuj
Katarzyna Piłat
Katarzyna Piłat
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy ekonomii
P Baranowski, J Działo, P Gajewski, J Godłów-Legiędź, T Grabia, ...
Wydaw. Naukowe PWN, 2018
466*2018
Does a progressive PIT stabilize the economy? A comparison of progressive and flat taxes
P Krajewski, K Piłat
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
142017
Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego Hansena do gospodarki polskiej
Z Kuchta, K Piłat
Gospodarka Narodowa, 2010
82010
Synchronizacja wahań koniunkturalnych krajów Europy Środkowo‑Wschodniej ze strefą euro
K Piłat
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
72017
Ocena wpływu polityki fiskalnej na synchronizację cyklu w Polsce i strefie euro
P Krajewski, M Mackiewicz, K Piłat
Materiały i Studia 266, 2012
5*2012
Wpływ polityki fiskalnej na synchronizację cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro
P Krajewski, K Piłat
Bank i Kredyt 43, 71-96, 2012
52012
Optimum Currency Area Index for UE Countries Beyond Eurozone
K Piłat
AD ALTA Journal of Interdyscyplinary Research 2, 2011
42011
The optimal fiscal rule in the context of accession to the Eurozone
P Krajewski, M Mackiewicz, K Piłat
Economic research-Ekonomska istraživanja 28 (1), 398-406, 2015
32015
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw spin off i spin out
K Piłat, G Walerysiak
Przedsiębiorstwa spin off i spin out – przewodnik praktyczny, 2011
32011
Unia monetarna a teoria optymalnych obszarów walutowych – badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych
K Piłat
Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro,, 2008
3*2008
A Comparison of the Effects of Capital and Labour Taxes in CEE Countries
P Krajewski, K Piłat
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 25 (3), 27-42, 2022
22022
The Effects of Policy Mix on the Pollutant Emissions in the United Kingdom
P Krajewski, M Mackiewicz, K Piłat
Ekonomista, 541-554, 2020
12020
Business Cycle Synchronization between CEE Countries and Euro Zone
K Piłat
Folia Oeconomica. Acta Universitas Lodzensis 2 (328), 201-216, 2017
12017
Regional Heterogeneity of Government Expenditure Multipliers in Poland
P Krajewski, K Piłat
Regional Barometer. Analyses & Prognoses 20 (1), 7-16, 2024
2024
The impact of unprecedented growth in public investment on stimulating the Indian economy
P Krajewski, K Piłat
Journal of International Studies (2071-8330) 17 (1), 2024
2024
A Comparison of the Macroeconomic Effects of Increased Defence Spending in Poland and Germany
P Krajewski, K Piłat
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 26 (4), 27-44, 2023
2023
Porównanie makroekonomicznych efektów zwiększenia wydatków na obronność w Polsce iw Niemczech
P Krajewski, K Piłat
Comparative Economic Research 26 (4), 27, 2023
2023
Redystrybucja dochodów w świecie nierówności
A Krajewska, P Krajewski, K Piłat
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
2023
The comparison of the impact of military and non-military government spending on GDP and consumption in Poland
P Krajewski, K Piłat
Optimum. Economic Studies, 19-37, 2023
2023
Porównanie skutków podatków nakładanych na kapitał i pracę w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej
P Krajewski, K Piłat
Comparative Economic Research 25 (3), 27, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20