Andrzej Wojciechowski
Andrzej Wojciechowski
Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu
Verified email at zarz.agh.edu.pl
TitleCited byYear
Współczesne tendencje praktycznego zastosowania kompozytów metalowych
J. Sobczak, A. Wojciechowski
Kompozyty, 24-37, 2002
25*2002
Kompozytowe tarcze hamulcowe pojazdów drogowych
A Wojciechowski, J Sobczak
Instytut Transportu Samochodowego, 2001
192001
Application of push-off shear test for evaluation of wetting-interface structure-bonding relationship of solder joints
N Sobczak, J Sobczak, R Nowak, A Kudyba, P Darlak, B Mikulowski, ...
Journal of Materials Science 40 (9-10), 2547-2551, 2005
182005
Perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych w najbliższych latach
W Moćko, A Wojciechowski, M Ornowski
Transport samochodowy, 63--71, 2011
132011
Atlas of cast metal-matrix composites structures
J Sobczak, N Sobczak, R Asthana, A Wojciechowski, K Pietrzak, D Rudnik
Published by Motor Transport Institute, Warsaw, and Foundry Research …, 2007
132007
Changes of properties of aluminium matrix composite reinforced with SiC particles after multiple remelting
JS A. Klasik, A. Wojciechowski, N. Sobczak
Proceedings of International Conference Cast Composites 2009, 11-14.10.2009 …, 2009
12*2009
Ocena własności tribologicznych kompozytowych tarcz hamulcowych
A Wojciechowski, K Pietrzak, J Sobczak, Z Bojar
Kompozyty (Composites) 2 (4), 223-228, 2002
122002
Structural aspects of the behavior of lead-free solder in the corrosive solution
K Pietrzak, M Grobelny, K Makowska, N Sobczak, D Rudnik, ...
Journal of materials engineering and performance 21 (5), 648-654, 2012
92012
Wear Resistance of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Al2O3 Particles After Multiple Remelting
A Klasik, K Pietrzak, K Makowska, J Sobczak, D Rudnik, A Wojciechowski
Journal of Materials Engineering and Performance, 1-7, 2016
82016
Badanie odporności na zużycie aluminiowych materiałów kompozytowych przeznaczonych na tarcze hamulcowe
A Wojciechowski, J Sobczak
Kompozyty 1 (2), 191-195, 2001
82001
Dywersyfikacja źródeł energii w odzysku materiałowego/recyklingu odpadów organicznych
A Wojciechowski, A Doliński
Logistyka, 366-377, 2014
72014
Relationship between mechanical properties of lead-free solders and their heat treatment parameters
A Klasik, N Sobczak, K Pietrzak, K Makowska, A Wojciechowski, ...
Journal of materials engineering and performance 21 (5), 620-628, 2012
72012
Well-to-wheel CO2 emission of electric vehicle in Polandlectric vehicle in Poland
P Staniak, W Moćko, A Wojciechowski
Journal of KONES 19, 139-148, 2012
72012
„Recykling opon”
A Wojciechowski, R Michalski, E Kamińska
Międzynarodowa Konferencja NT „Problemy Recyklingu, 5-8, 2011
72011
Alternative Powertrains City Busse
A Wojciechowski, Z Chłopek, W Gis, M Krupiński, E Menes, J Merkisz, ...
2010 International Conference on Electric Vehicles. Warsaw University of …, 2010
72010
Rozkład termiczny opon-zagospodarowanie karbonizatu
A WOJCIECHOWSKI, W ŻMUDA, A DOLIŃSKI
Logistyka 6, 11278-11288, 2014
62014
Selected Methods of Utilisations Used Tires
A Wojciechowski, R Michalski, E Kaminska
Polimery 57 (9), 656-660, 2012
62012
Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku. Wyd. 2012r. ITS
A Wojciechowski
ISBN 987-83-60965-14-6 i IOd ISBN987-83-88770-90-6, 2012
6*2012
Influence of multiple remelting of particulate reinforced cast aluminium composites on their properties and structure
A Klasik, J Sobczak, K Pietrzak, N Sobczak, A Wojciechowski
ITS, Warszawa; Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012
62012
The technological aspects of ALFA Composites Synthesis
J Sobczak, P Darłak, RM Purgert, N Sobczak, A Wojciechowski
Int. Symp. Solidification Processing of Metal Matrix Composites, TMS 135th …, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20