Magdalena Dąbkowska-Dworniak
Magdalena Dąbkowska-Dworniak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Verified email at ujk.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
An Analysis of Selected Correlations Between Microenterprises’ Financing and Its Characteristics. A Case Study
M Szmit, A Szmit, M Dąbkowska, D Lisiak-Felicka
International Conference on Information Systems Architecture and Technology …, 2017
12017
Struktura kapitałowa spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013
M Dąbkowska
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 85-93, 2016
12016
Non-Governmental Organizations in Poland: Their Role and Sources of Financing
M Dąbkowska-Dworniak
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 43-53, 2020
2020
Determinanty wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim
M Dąbkowska-Dworniak
2020
Determinanty wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim
M Dąbkowska
2018
Źródła finansowania spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013
M Dąbkowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia 4, 97-106, 2015
2015
Wyniki badania „Analiza możliwości rozwoju agroturystyki w Dolinie Rzeki Grabi w kontekście dostępności źródeł finansowania”
M Dąbkowska
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego …, 2013
2013
Zagrożenia wynikające z szumów komunikacyjnych na stronach internetowych, a dotacje unijne dla rolnictwa
M Dąbkowska
Społeczeństwo –biznes – edukacja wobec szans i zagrożeń początku XXI wieku …, 2012
2012
Risks stemming from wrong written communications on the websites in relation to European subsidies for agriculture
M Dąbkowska
The XXI Century in Society Business Education, 143-152, 2012
2012
Rodzaje finansowania przedsiębiorstw - gospodarstwa agroturystyczne - ich finansowanie w odniesieniu do współpracy z instytucjami oraz komunikacją na stronach internetowych
M Dąbkowska
Monografia nt. Doktorant – innowacyjność podejmowanych tematów, Część 3 …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10