Karol Konaszewski
TytułCytowane przezRok
Środowiskowy wymiar niedostosowania
K Sawicki, K Konaszewski
Agencja Wydawnicza Ekopress, 2014
42014
Polish Version of the Resilience Scale (RS-14): A Validity and Reliability Study in Three Samples
J Surzykiewicz, K Konaszewski, G Wagnild
Frontiers in psychology 9, 2762, 2018
32018
Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Badania pilotażowe.
K Konaszewski, Ł Kwadrans
Resocjalizacja Polska, 163-173, 2017
32017
From conflict to reconciliation. Creating the national identity on the polish-Lithuanian borderland
U Namiotko, K Konaszewski
Kultura i Edukacja 4 (118), 74-93, 2017
12017
Factors affecting self-esteem among juveniles from youth educational centers
K Konaszewski, T Sosnowski
Resocjalizacja Polska 1, 165-180, 2017
12017
Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie
K Konaszewski
Resocjalizacja Polska 12 (2), 163-172, 2016
12016
Kształtowanie tożsamości młodzieży nieprzystosowanej w środowisku otwartym (na przykładzie Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku)
K Konaszewski
Środowiskowy wymiar niedostosowania Teorie–badania–praktyka, 70-78, 2014
12014
Identification with Selected Educational Environments And Intensification of Antisocial Behaviors in the Group of Juveniles Placed in Youth Educational Centers
K Konaszewski, S Rutkowski, A Tuci
Konteksty Pedagogiczne 1 (12), 2019
2019
Resilience, sense of coherence and self-efficacy as predictors of stress coping style among university students
K Konaszewski, M Kolemba, M Niesiobędzka
Current Psychology, 1-11, 2019
2019
Polish Version of the Resilience Scale: A Validity and Reliability Study in Three Samples
J Surzykiewicz, K Konaszewski, G Wagnild
2019
Od tradycyjnego do nowego modelu ojcostwa–potrzeba pedagogicznej zmiany
T Sosnowski, K Konaszewski
Roczniki Nauk Społecznych 46 (2), 51-63, 2018
2018
Individualization and the sense of community. Case study of the residents of the north-eastern Polish borderland in a pedagogical perspective
J Muszyńska
Kwartalnik Pedagogiczny 248 (2), 55-67, 2018
2018
Czynniki warunkujące samoocenę nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
K Konaszewski, T Sosnowski
Resocjalizacja Polska, 175-191, 2017
2017
ADOLESCENTS'SENSE OF COHERENCE VS COPING IN STRESSFUL SITUATIONS. PILOT STUDY1
K Konaszewski, W Danilewicz, T Sosnowski
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III 194, 203, 2017
2017
Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (część I), red. Anna Kieszkowska, Kraków: Wydawnictwo Impuls 2011
A Chańko, K Konaszewski
Roczniki Nauk Społecznych 40 (2), 161-167, 2017
2017
Resiliency and Social Support in the Group of Socially Maladjusted Youths
K Konaszewski, Ł Kwadrans
Resocjalizacja Polska, 155-164, 2017
2017
Sense of Coherence and Stress-Coping Styles in the Group of Maladjusted Youth
K Konaszewski
Resocjalizacja Polska 12 (2), 155-164, 2016
2016
Percepcja własnej sytuacji życiowej przez osoby uzależnione od narkotyków
A Chańko, K Konaszewski
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1, 46-51, 2015
2015
Wybrane aspekty diagnostyczne w praktyce resocjalizacyjnej
K Konaszewski
Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, 160-170, 2014
2014
Etyka zawodowa pracownika socjalnego
K Konaszewski, A Chańko
Praca Socjalna 2, 5-15, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20