Monika Jakubiak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów jako element innowacyjności w procesie kształcenia
K Buchta, M Jakubiak
Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 9 (2), 2014
122014
Determinants of entrepreneurial attitudes in relation to students of economics and non-economics
M Jakubiak, K Buchta
Studia i Materiały 2 (21), 17-30, 2016
112016
Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy
M Jakubiak
Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA 5 (2), 2012
82012
Wpływ kompetencji przedsiębiorczych naukowców na współpracę nauki i biznesu
M Jakubiak, P Chrapowicki
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. 48 (2), 95-111, 2018
62018
Wellbeing of undergraduates during the COVID-19 pandemic: International study
A Rogowska, C Kuśnierz, D Ochnik, A Schütz, K Kafetsios, I ASLAN, ...
Open Science Framework, 2020
52020
Employees' adaptation as a critical element of human resources management–a case study
M Jakubiak, M Kondas
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2017
52017
Studium procesu rekrutacji na stanowisko inno-brokerów
M Jakubiak, A Małek
Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA 10 (1), 2015
42015
A comparison of depression and anxiety among university students in nine countries during the COVID-19 pandemic
D Ochnik, AM Rogowska, C Kuśnierz, M Jakubiak, A Schütz, MJ Held, ...
Journal of clinical medicine 10 (13), 2882, 2021
32021
UNIVERSITY'S SOCIAL RESPONSIBILITY-LABOR MARKET PERSPECTIVE.
K Buchta, M Jakubiak, M Skiert, A Wilczewski
Folia Oeconomica Stetinensia 18 (2), 2018
32018
University social responsibility–theory vs. practice
K Buchta, M Jakubiak, M Skiert, A Wilczewski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 22-33, 2018
32018
SMEs and Determinants of Their Internationalization in Poland, Germany and Denmark
M Jakubiak, P Chrapowicki
Problemy Zarządzania, 126-142, 2018
32018
Wdrażanie nowych produktów innowacyjnych jako efekt współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami
M Jakubiak, P Chrapowicki
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2017
32017
Skills and Learning Styles of Innovative Companies’ Employees
A Sitko-Lutek, M Jakubiak
International Journal of Management, Knowledge and Learning 5 (2), 189-200, 2016
32016
Wymogi kompetencyjne w perspektywnie pracodawców i studentów
M Jakubiak, A Sitko-Lutek
Organizacja i Kierowanie 2 ((167) 2015), 125-140, 2015
3*2015
Aktywność społeczno-zawodowa studentów kierunków pedagogicznych
M Jakubiak, K Buchta
Miscellanea Oeconomicae 14 (1), 67-75, 2010
32010
The analysis of students’ expectations as a marketing challenge of a modern university
K Buchta, M Jakubiak, M Skiert, A Wilczewski
Przedsiskobiorczo i Zarzdzanie 20 (6), 41-51, 2019
22019
Management of an Innovative Project Based on the Example of Spirolife
M Jakubiak, K Buchta
Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent …, 2016
22016
Mechanizm rozwoju kariery: vademecum absolwenta
M Jakubiak, A Mazur-Sokół
Petit Skład Druk Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy, 2015
22015
Postawy przedsiębiorcze studentów wybranych uczelni Lubelszczyzny a rozwój przedsiębiorczości akademickiej
M Jakubiak, K Buchta
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW 2 (19), 148-156, 2015
22015
Academic Entrepreneurship’S Growth Perspectives¸ in the Opinion of Researchers and Students
M Jakubiak, D Chmielewska-Muciek
Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive …, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20