Obserwuj
Monika Jakubiak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mental health prevalence and predictors among university students in nine countries during the COVID-19 pandemic: A cross-national study
D Ochnik, AM Rogowska, C Kuśnierz, M Jakubiak, A Schütz, MJ Held, ...
Scientific reports 11 (1), 1-13, 2021
312021
A comparison of depression and anxiety among university students in nine countries during the COVID-19 pandemic
D Ochnik, AM Rogowska, C Kuśnierz, M Jakubiak, A Schütz, MJ Held, ...
Journal of clinical medicine 10 (13), 2882, 2021
242021
Determinants of entrepreneurial attitudes in relation to students of economics and non-economics
M Jakubiak, K Buchta
Studia i Materiały 2 (21), 17-30, 2016
162016
Changes in mental health during three waves of the COVID-19 pandemic: A repeated cross-sectional study among Polish university students
AM Rogowska, D Ochnik, C Kuśnierz, K Chilicka, M Jakubiak, ...
BMC psychiatry 21 (1), 1-15, 2021
142021
Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów jako element innowacyjności w procesie kształcenia
K Buchta, M Jakubiak
Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 9 (2), 2014
92014
Exposure to COVID-19 during the First and the Second Wave of the Pandemic and Coronavirus-Related PTSD Risk among University Students from Six Countries—A Repeated Cross …
D Ochnik, AM Rogowska, C Kuśnierz, M Jakubiak, M Wierzbik-Strońska, ...
Journal of Clinical Medicine 10 (23), 5564, 2021
82021
Wpływ kompetencji przedsiębiorczych naukowców na współpracę nauki i biznesu
M Jakubiak, P Chrapowicki
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. 48 (2), 95-111, 2018
82018
Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy
M Jakubiak
Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA 5 (2), 2012
82012
Satisfaction with life among university students from nine countries: Cross-national study during the first wave of COVID-19 pandemic
AM Rogowska, D Ochnik, C Kuśnierz, M Jakubiak, A Schütz, MJ Held, ...
BMC Public Health 21 (1), 1-19, 2021
62021
Employees' adaptation as a critical element of human resources management–a case study
M Jakubiak, M Kondas
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2017
62017
Wierzbik-Stro nska
D Ochnik, AM Rogowska, C Kusnierz, M Jakubiak
J. Clin. Med 10, 5564, 2021
52021
Wellbeing of undergraduates during the COVID-19 pandemic: International study
A Rogowska, C Kuśnierz, D Ochnik, A Schütz, K Kafetsios, I ASLAN, ...
Open Science Framework, 2020
52020
UNIVERSITY'S SOCIAL RESPONSIBILITY-LABOR MARKET PERSPECTIVE.
K Buchta, M Jakubiak, M Skiert, A Wilczewski
Folia Oeconomica Stetinensia 18 (2), 2018
42018
University social responsibility–theory vs. practice
K Buchta, M Jakubiak, M Skiert, A Wilczewski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 22-33, 2018
42018
Studium procesu rekrutacji na stanowisko inno-brokerów
M Jakubiak, A Małek
Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA 10 (1), 2015
42015
Diverse Competence Potential of Employees in Innovative Enterprises: Research Results
A Rakowska, A Sitko-Lutek, M Jakubiak, M Cichorzewska, I Mendryk
Unlocking the Potential of Employees in the Context of Organizational …, 2018
32018
SMEs and determinants of their internationalization in Poland, Germany and Denmark
M Jakubiak, P Chrapowicki
Problemy Zarządzania, 126-142, 2018
32018
Wdrażanie nowych produktów innowacyjnych jako efekt współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami
M Jakubiak, P Chrapowicki
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2017
32017
Skills and Learning Styles of Innovative Companies’ Employees
A Sitko-Lutek, M Jakubiak
International Journal of Management, Knowledge and Learning 5 (2), 189-200, 2016
32016
Wymogi kompetencyjne w perspektywnie pracodawców i studentów
M Jakubiak, A Sitko-Lutek
Organizacja i Kierowanie 2 ((167) 2015), 125-140, 2015
3*2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20