Obserwuj
Daniel Puciato
Daniel Puciato
Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Zweryfikowany adres z awf.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Quality of life and physical activity in an older working-age population
D Puciato, Z Borysiuk, M Rozpara
Clinical interventions in aging 12, 1627, 2017
1452017
SWOT analysis in the formulation of tourism development strategies for destinations
B Goranczewski, D Puciato
Turyzm 20 (2), 45-53, 2010
88*2010
Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne
D Puciato, M Rozpara, W Mynarski, A Łoś, B Królikowska
Medycyna Pracy 64 (5), 649-657, 2013
51*2013
Physical activity as a determinant of quality of life in working-age people in Wrocław, Poland
D Puciato, M Rozpara, Z Borysiuk
International journal of environmental research and public health 15 (4), 623, 2018
402018
Attractiveness of municipalities in South-Western Poland as determinants for hotel chain investments
D Puciato
Tourism Management 57, 245-255, 2016
402016
Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje i metody
K Łobos, D Puciato
Wydawnictwo Difin, 2013
342013
Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej
W Mynarski, M Rozpara, B Królikowska, D Puciato, B Graczykowska
Studia i Monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 313, 2012
252012
Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market
D Puciato, A Łoś, K Mrozowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
212013
Motor development of children and adolescents aged 8–16 years in view of their somatic build and objective quality of life of their families
D Puciato, W Mynarski, M Rozpara, Z Borysiuk, R Szyguła
Journal of Human Kinetics 28, 45, 2011
192011
APPLICATION OF SERVQUAL QUESTIONNAIRE IN THE MEASUREMENT OF QUALITY OF HOTEL SERVICES.
B Goranczewski, D Puciato
Polish Journal of Sport & Tourism 18 (2), 2011
192011
Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne
D Puciato
Difin 1, 290, 2016
162016
Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich
D Puciato, B Wos
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 64, 2011
162011
Physical activity of working-age people in view of their income status
D Puciato, M Rozpara, W Mynarski, P Oleśniewicz, ...
BioMed research international 2018, 2018
152018
Application of relationship marketing tools by hotel companies
D Puciato, B Goranczewski
Studies in Physical Culture and Tourism 18 (1), 71-79, 2011
152011
Sociodemographic associations of physical activity in people of working age
D Puciato
International Journal of Environmental Research and Public Health 16 (12), 2134, 2019
132019
Wybrane aspekty zagospodarowania czasu wolnego u młodzieży z różnych środowisk
D Puciato, T Szczebak
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 81-92, 2011
132011
The caloric cost of combat sports and martial arts training in relation to health recommendations-initial research
W Mynarski, B Krolikowska, M Rozpara, A Nawrocka, D Puciato
Archives of Budo 9 (2), 127-133, 2013
112013
Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych na przykladzie Parku Krajobrazowego Gory Opawskie
D Puciato
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11 (4 [23]), 227-231, 2009
112009
Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego
D Puciato, T Grabiński
Folia Turistica 34, 43-67, 2015
102015
Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej na przykładzie Jedliny-Zdroju
D Puciato
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008
102008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20