Daniel Puciato
Daniel Puciato
Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Zweryfikowany adres z awf.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
SWOT analysis in the formulation of tourism development strategies for destinations
B Goranczewski, D Puciato
Turyzm 20 (2), 45-53, 2010
70*2010
Quality of life and physical activity in an older working-age population
D Puciato, Z Borysiuk, M Rozpara
Clinical interventions in aging 12, 1627, 2017
632017
Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne
D Puciato, M Rozpara, W Mynarski, A Łoś, B Królikowska
Medycyna Pracy 64 (5), 649-657, 2013
40*2013
Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje i metody
K Łobos, D Puciato
Wydawnictwo Difin, 2013
332013
Attractiveness of municipalities in South-Western Poland as determinants for hotel chain investments
D Puciato
Tourism Management 57, 245-255, 2016
302016
Physical activity as a determinant of quality of life in working-age people in Wrocław, Poland
D Puciato, M Rozpara, Z Borysiuk
International journal of environmental research and public health 15 (4), 623, 2018
262018
Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej
W Mynarski, M Rozpara, B Królikowska, D Puciato, B Graczykowska
Studia i Monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012
232012
Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market
D Puciato, A Łoś, K Mrozowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
202013
Motor development of children and adolescents aged 8-16 years in view of their somatic build and objective quality of life of their families
D Puciato, W Mynarski, M Rozpara, Z Borysiuk, R Szyguła
Journal of Human Kinetics 28 (2011), 45-53, 2011
172011
Application of SERVQUAL questionnaire in the measurement of quality of hotel services
B Goranczewski, D Puciato
Polish Journal of Sport and Tourism 18 (2), 166-171, 2011
172011
Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich
D Puciato, B Wos
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 64, 2011
152011
Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne
D Puciato
Difin 1, 290, 2016
132016
Application of relationship marketing tools by hotel companies
D Puciato, B Goranczewski
Studies in Physical Culture and Tourism 1 (18), 2011
122011
Wybrane aspekty zagospodarowania czasu wolnego u młodzieży z różnych środowisk
D Puciato, T Szczebak
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1, 81-92, 2011
112011
Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego
D Puciato, T Grabiński
Folia Turistica 34, 43-67, 2015
102015
Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych na przykladzie Parku Krajobrazowego Gory Opawskie
D Puciato
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11 (4 [23]), 227-231, 2009
102009
The caloric cost of combat sports and martial arts training in relation to health recommendations-initial research
W Mynarski, B Krolikowska, M Rozpara, A Nawrocka, D Puciato
Archives of Budo 9 (2), 127-133, 2013
92013
Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych w Opolu
D Puciato
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2, 2012
92012
Innowacje w biurach podróży
D Puciato, B Goranczewski, A Łoś
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 15-23, 2011
92011
Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej na przykładzie Jedliny-Zdroju
D Puciato
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008
92008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20