Ari Haasio
Ari Haasio
PhD, M.A., Principal lecturer, Seinäjoki University of Applied Sciences
Verified email at seamk.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Tiedonhankintatutkimuksen perusteet
A Haasio, R Savolainen
1222004
Kaikki irti internetistä
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2008
1012008
Facebook-opas
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2009
792009
Sosiaalinen media ja kirjastot
A Haasio
Avain, 2013
642013
Mitä iloa internetistä
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2011
632011
Pulpetit virtuaalivirrassa
A Haasio, M Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2008
602008
Netin pimeä puoli
A Haasio
Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013
492013
Oppiminen verkossa
A Haasio, J Piukkula
Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001
382001
Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon “pienessä maailmassa”: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä
A Haasio
Tampere University Press, 2015
292015
Koukussa nettiin
A Haasio
Lapset, nuoret ja verkon vaarat. Helsinki: BTJ Finland Oy, 2016
282016
Tietoverkot opetuksen apuvälineinä
A Haasio
Teoksessa A. Haasio & J. Piukkula (toim.) Oppiminen verkossa. Helsinki: BTJ …, 2001
212001
Nuorten nettiopas
A Haasio
BTJ Kustannus, 2007
152007
Koukussa nettiin: lapset, nuoret ja verkon vaarat
A Haasio
Helsinki: Avain, 2016
142016
Johdon assistentin tiedonhankinnan opas
A Haasio
WSOYpro, 2009
142009
Internet-tiedonhaun teho-opas
A Haasio
142007
Tiedon lähteillä 1
A Haasio
132005
Löydä
A Haasio
112020
Disnormatiivinen ja normatiivinen informaatio
A Haasio
Informaatiotutkimus 34 (4), 2015
112015
Sosiaalinen media kirjaston palvelu-ja markkinointiviestinnässä
A Haasio
Teoksessa: J. Saarti & P. Tuomi (toim.) Kirjastojärjestelmät vai kirjastot …, 2012
112012
Information needs of drug users on a local dark Web marketplace
A Haasio, JT Harviainen, R Savolainen
Information Processing & Management 57 (2), 102080, 2020
102020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20