Follow
Ari Haasio
Ari Haasio
PhD, M.A., Principal lecturer, Seinäjoki University of Applied Sciences
Verified email at seamk.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Tiedonhankintatutkimuksen perusteet
A Haasio, R Savolainen
1342004
Kaikki irti internetistä
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2008
1032008
Facebook-opas
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2009
792009
Sosiaalinen media ja kirjastot
A Haasio
Avain, 2013
672013
Mitä iloa internetistä
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2011
632011
Netin pimeä puoli
A Haasio
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013
622013
Pulpetit virtuaalivirrassa
A Haasio, M Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2008
622008
Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon “pienessä maailmassa”: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä
A Haasio
Tampere University Press, 2015
522015
Koukussa nettiin
A Haasio
Lapset, nuoret ja verkon vaarat. Helsinki: BTJ Finland Oy, 2016
412016
Oppiminen verkossa
A Haasio, J Piukkula
Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001
402001
Information needs of drug users on a local dark Web marketplace
A Haasio, JT Harviainen, R Savolainen
Information Processing & Management 57 (2), 102080, 2020
382020
Koukussa nettiin: lapset, nuoret ja verkon vaarat
A Haasio
Helsinki: Avain, 2016
262016
Covid-19 and its impact on Finnish public libraries
A Haasio, E Kannasto
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 3-19, 2020
252020
Johdatus tiedonhankintatutkimukseen
A Haasio, JT Harviainen, R Savolainen
252019
Drug traders on a local dark web marketplace
JT Harviainen, A Haasio, L Hämäläinen
Proceedings of the 23rd International Conference on Academic Mindtrek, 20-26, 2020
242020
Tietoverkot opetuksen apuvälineinä
A Haasio
Teoksessa A. Haasio & J. Piukkula (toim.) Oppiminen verkossa. Helsinki: BTJ …, 2001
212001
Disnormatiivinen ja normatiivinen informaatio
A Haasio
Informaatiotutkimus 34 (4), 2015
172015
Nuorten nettiopas
A Haasio
BTJ Kustannus, 2007
162007
Johdon assistentin tiedonhankinnan opas
A Haasio
WSOYpro, 2009
152009
Internet-tiedonhaun teho-opas
A Haasio
152007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20