Follow
Ari Haasio
Ari Haasio
PhD, M.A., Principal lecturer, Seinäjoki University of Applied Sciences
Verified email at seamk.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Tiedonhankintatutkimuksen perusteet
A Haasio, R Savolainen
1282004
Kaikki irti internetistä
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2008
1022008
Facebook-opas
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2009
812009
Sosiaalinen media ja kirjastot
A Haasio
Avain, 2013
682013
Mitä iloa internetistä
A Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2011
672011
Pulpetit virtuaalivirrassa
A Haasio, M Haasio
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2008
602008
Netin pimeä puoli
A Haasio
Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013
542013
Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon “pienessä maailmassa”: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä
A Haasio
Tampere University Press, 2015
382015
Oppiminen verkossa
A Haasio, J Piukkula
Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001
382001
Koukussa nettiin
A Haasio
Lapset, nuoret ja verkon vaarat. Helsinki: BTJ Finland Oy, 2016
352016
Tietoverkot opetuksen apuvälineinä
A Haasio
Teoksessa A. Haasio & J. Piukkula (toim.) Oppiminen verkossa. Helsinki: BTJ …, 2001
212001
Koukussa nettiin: lapset, nuoret ja verkon vaarat
A Haasio
Helsinki: Avain, 2016
182016
Covid-19 and its impact on Finnish public libraries
A Haasio, E Kannasto
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 3-19, 2020
172020
Information needs of drug users on a local dark Web marketplace
A Haasio, JT Harviainen, R Savolainen
Information Processing & Management 57 (2), 102080, 2020
172020
Johdatus tiedonhankintatutkimukseen
A Haasio, JT Harviainen, R Savolainen
162019
Nuorten nettiopas
A Haasio
BTJ Kustannus, 2007
162007
Disnormatiivinen ja normatiivinen informaatio
A Haasio
Informaatiotutkimus 34 (4), 2015
142015
Johdon assistentin tiedonhankinnan opas
A Haasio
WSOYpro, 2009
142009
Internet-tiedonhaun teho-opas
A Haasio
142007
Löydä
A Haasio
132020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20