Piotr Kowzan
Title
Cited by
Cited by
Year
Social movement learning: From radical imagination to disempowerment?
M Zielińska, P Kowzan, M Prusinowska
Studies in the Education of Adults 43 (2), 251-267, 2011
262011
„Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”. Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Raport NOU
P Kowzan, M Zielińska, A Kleina-Gwizdała, M Prusinowska
Nowe Otwarcie Uniwersytetu, 2016
242016
Polish complementary schools in Iceland and England
M Zielińska, P Kowzan, H Ragnarsdóttir
Intercultural Education 25 (5), 405-417, 2014
102014
Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim
P Kowzan
Praktyka Teoretyczna, 195-217, 2013
82013
New faces of poverty: Debt as a sociological category
P Kowzan
Þjóðarspegillinn 2010, 41-48, 2010
82010
Pomiędzy alienacją a emancypacją: rola rad doktoranckich w ustalaniu pozycji doktorantów na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
P Kowzan, D Krzymiński
Uniwersytet i emancypacja: wiedza jako działanie polityczne, działanie …, 2012
72012
Struggling to unite: the rise and fall of one university movement in Poland
M Prusinowska, P Kowzan, M Zielińska
Interface: a journal for and about social movements, 327 - 359, 2012
52012
Teachers and School Violence. A Comparative Study of Danish, American and Polish Phenomena
P Kowzan
Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences 1 (3), 736-747, 2009
52009
Jak uczą się nowocześni nomadzi edukacyjni w Europie? Ponadnarodowe i pozasystemowe przestrzenie edukacji dorosłych.
P Kowzan
Edukacja dorosłych, 39-58, 2008
52008
Intervention in lectures as a form of social movement pedagogy and a pedagogical method
P Kowzan, M Zielińska, M Prusinowska
Interface: a journal for and about social movements 6 (1), 297 – 326, 2014
42014
Oblicza biedy we współczesnej Polsce
M Popow, P Kowzan, M Zielińska, M Prusinowska, M Chruściel
DKN Na Styku, 2011
42011
Dług jako „trojan” wychowania: kryzys finansowy i skandal na Islandii
P Kowzan
The Space 1, 42-50, 2012
32012
Kredyty studenckie w Polsce
P Kowzan
Le Monde diplomatique 10 (68), 44-45, 2011
3*2011
Uczenie się (w) ruchu: Studenci przeciw komercjalizacji edukacji
P Kowzan, M Prusinowska
Rocznik Andragogiczny, 208-234, 2009
32009
Mobilność zagraniczna polskich doktorów – możliwości i bariery
M Zielińska, P Kowzan
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 47 (1), 183-203, 2016
22016
Pierwszych pięć tysięcy lat długu Davida Graebera
P Kowzan
Praktyka Teoretyczna, 255–266 (12), 2012
22012
Polityka głosu, polityka wyjścia i pytanie o edukację autonomiczną z perspektywy współczesnych ruchów uniwersyteckich
P Kowzan, M Prusinowska
Ars Educandi, 93-121 (29), 2011
22011
Edukacja wobec groźby wojny
P Kowzan
Parezja 1 (9), 24-42, 2018
12018
Protestujące dzieci
P Kowzan, D Krzymiński, K Hurko, J Życzyńska, M Koenig, P Bloch, ...
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 21 (1), 45-62, 2018
12018
Światopogląd Grundtviga w świetle polskich tłumaczeń jego pism – implikacje dla ruchu uniwersytetów ludowych
P Kowzan
Uniwersytety ludowe - pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami 5, 167-190, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20