Alicja Koperska
Alicja Koperska
Verified email at ue.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych.
K Durczak, A Koperska, P Piasecki, M Ławrynowicz
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi 115 (2), 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.