Tomasz Kudasik
Tomasz Kudasik
Zweryfikowany adres z prz.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wyznaczanie naprężeń zginających w kołach zębatych z zastosowaniem metody elementów skończonych.„
J Pacana, G Budzik, T Kudasik
Acta Mechanica Slovaca 3, 2008
10*2008
Methods of reconstructing complex multi-structural anatomical objects with RP techniques
T Kudasik, S Miechowicz
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 64 (2), 2016
52016
Methods for designing and fabrication large-size medical models for orthopaedics
T Kudasik, M Libura, O Markowska, S Miechowicz
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 63 (3), 623--627, 2015
52015
Individually Fitted Hearing Aid Device Manufactured Using Rapid Prototyping Based on Ear CT: A Case Report
R Chrzan, S Miechowicz, A Urbanik, O Markowska, T Kudasik
The neuroradiology journal 22 (2), 209-214, 2009
42009
3D reconstruction of complex surfaces of syndesmoses cranii based on the spiral CT and CBCT data
S Miechowicz, R Chrzan, A Urbanik, T Kudasik
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY 6, 265-266, 2011
3*2011
Koncepcja systemu podparcia wózka dla osób z niepełnosprawnością ruchową–prezentacja rozwiązania z zastosowaniem druku 3D
P Fudali, S Miechowicz, T Kudasik
Mechanik 90, 2017
22017
Wykorzystanie optycznych pomiarów współrzędnościowych w określeniu dokładności geometrycznej prototypów implantów czaszkowych wykonanych technologią RP
T Kudasik, O Markowska, S Miechowicz
Pomiary Automatyka Kontrola 60 (4), 195--198, 2014
22014
Application of Rapid Protyping Resins for Photoelastic Testing
S Miechowicz, T Markowski, T Kudasik, O Markowska
DEMI 2011 10th Anniversary International Coference on accomplishments in …, 2011
22011
Method of designing and manufacturing craniofacial soft tissue prostheses using Additive Manufacturing: A case study
S Miechowicz, W Wojnarowska, S Majkut, J Trybulec, D Pijanka, ...
Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2021
12021
Effect of manufacturing technique on material homogeneity of an implant made of polyetheretherketone
W Wojnarowska, S Miechowicz, T Kudasik
Polimery 65 (11-12), 771-775, 2020
12020
Photoelastic Analysis of Stress Distribution in RP Models of Aircraft Components
T Kudasik, R Budzik, J Bernaczek, P Mikulski
Machine Dynamics Research 40, 2016
12016
Badania modelowe dźwigni układu sterowania śmigłowca
J Bernaczek, G Budzik, T Kudasik, R Śliwa
Mechanik 88, 2015
12015
Badania modelowe w procesie projektowania i wdrażania do produkcji odkuwek dźwigni układu sterowania śmigłowca
RE Śliwa, G Budzik, J Bernaczek, T Kudasik
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 60 (11), 619--624, 2015
12015
Methods of fabrication of medical models with complex spatial structures
T Kudasik, T Markowski, O Markowska, S Miechowicz
ARCHIWUM ODLEWNICTWA 11, 125-130, 2011
12011
Wykorzystanie tomografii komputerowej i metody rapid prototyping dla potrzeb otolaryngologii
T Markowski, O Markowska, T Kudasik, S Miechowicz
ARCHIWUM ODLEWNICTWA 8, 199-202, 2008
12008
Process of Manufacturing Transparent Models of Anatomical Structures
W Wojnarowska, M Nieroda, E Gładysz, S Miechowicz, T Kudasik
Advances in Manufacturing Science and Technology 44 (2), 2020
2020
Koncepcja zdalnego sterowania elektrycznym wózkiem dla osób niepełnosprawnych
W Szaj, S Miechowicz, T Kudasik, P Fudali, J Traciak, S Wolski
Przegląd Mechaniczny, 2019
2019
Zastosowania technik RP/AM na potrzeby weterynarii
D Pijanka, S Miechowicz, T Kudasik, J Cymbryłowicz, P Trębacz
Przegląd Mechaniczny, 2019
2019
A concept of support system for the disabled persons’ wheelchairs: presentation of a 3D print solution
P Fudali, S Miechowicz, T Kudasik
Mechanik 90 (5-6), 450-452, 2017
2017
A method of reproducing complex, multi-object anatomical structures
T Kudasik, S Miechowicz
Rapid Prototyping Journal, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20