Obserwuj
Евгения Анатольевна Захарина, Євгенія Анатоліївна Захаріна, Ye Zakharina
Евгения Анатольевна Захарина, Євгенія Анатоліївна Захаріна, Ye Zakharina
Національний університет "Запорізька політехніка"
Zweryfikowany adres z zp.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
ЄА Захаріна
Київ (Zakharina, E. A (2008). Formation of the motivation the motor activity …, 2008
1102008
Формирование мотивации к двигательной активности в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений
ЕА Захарина
На соиск. ученой степни канд. наук по физ. восп. и спорту 24 (02), 2008
622008
Аналіз захворюваності студентів гуманітарних ВНЗ
О Благій, Є Захаріна
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 8-12, 2006
412006
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи: теорія та методика
Є Захаріна
Запоріжжя : КПУ, 2012
402012
Анализ физического здоровья студентов классического приватного университета
ЕА Захарина
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
302009
Рухова активність студентів вищих навчальних закладів
Є Захаріна
Молода спортивна наука України./Є. Захаріна//Молода спортивна наука україни …, 2004
302004
Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education
MO VITALII KASHUBA, SVITLANA SAVLIUK, LIUDMYLA CHALII, IEVGENIIA ZAKHARINA ...
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 20, pp 939 – 945,, 2020
29*2020
Мотивация к физкультурно-оздоровительной деятельности студентов
ЕА Захарина
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
282009
Організаційні умови вдосконалення фізичного виховання у вищому закладі освіти
ЄА Захаріна
Спортивний вісник Придніпров’я, 64-67, 2007
222007
Prediction of stress-related conditions in students and their prevention through health-enhancing recreational physical activity
N Byshevets, O Andrieieva, N Goncharova, A Hakman, I Zakharina, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2023
172023
Організаційно-педагогічні умови формування мотивації студентів до рухової активності в процесі фізичного виховання
ОЛ Благій, ЄА Захаріна
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 92-96, 2009
162009
Організація занять з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп
ЄА Захаріна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
132015
Formuvannia motyvatsii do rukhovoi aktyvnosti u protsesi fizychnoho vykhovannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: Avtoref. dys… kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu …
YA Zakharina
K.–18, 2008
132008
Структура двигательной активности студентов нефизкультурных ВУЗов
А Благий, Е Захарина
Современный спорт и спорт для всех 7, 337-339, 2004
132004
Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities
D Myroslava, Z Ievgeniia, H Iryna, R Olha, H Victoria
Journal of Physical Education and Sport 20, 318-323, 2020
122020
Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота як передумова зміцнення здоров’я школярів
ЄА Захаріна
Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту: зб …, 2011
122011
Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи
ЄА Захаріна
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
122011
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів уміння самостійно виконувати фізичні вправи
АВ Віндюк, ЄА Захаріна
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2013
112013
Формування мотивацiї до рухової активностi у процесi фiзичного виховання студентiв вищих навчальних закладiв
ЕА Захарiна
112008
Изучение мотивов и интересов студентов к физкультурно-оздоровительным занятиям
АЛ Благий, ЕА Захарина
Современный олимпийский спорт и спорт для всех: VII Междунар. науч. конгресс …, 2003
112003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20