Karol Żojdź
Karol Żojdź
Assistant Professor, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences
Zweryfikowany adres z iaepan.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Jan Mierzeński. Klient i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656-1665
K Żojdź
Wydawnictwo Napoleon V, 2012
8*2012
Klientela hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i jej losy po śmierci patrona [Clients of Grand Lithuanian Hetman Jan Karol Chodkiewicz and their fate after …
Żojdź
Przegląd Historyczny 106 (1), 31-68, 2015
42015
Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku
K Żojdź
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
32019
Udział hetmana polnego litewskiego Krzysztofa II Radziwiłła w rokowaniach pokojowych z Moskwą na przełomie lat 1615 i 1616
K Żojdź
Radziwiłłowie w służbie Marsa (XVI–XVIII w.), 77-95, 2017
32017
Patronat wojskowy i klientela hetmańska Jana Karola Chodkiewicza. Zarys problematyki
K Żojdź
Studia nad staropolską sztuką wojenną 4, 69-92, 2015
3*2015
Traktat z Radnot i udział Bogusława Radziwiłła w planach podziału Rzeczypospolitej
K Żojdź
Studia historyczno-wojskowe 5, 176-194, 2015
32015
Przeciwko moralności czy dyscyplinie?„Przestępstwa seksualne” popełniane przez żołnierzy koronnych i litewskich w XVII w.
K Żojdź
Studia nad staropolską sztuką wojenną 3, 95-111, 2014
2*2014
Dwa komputy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z pierwszej połowy 1615 roku
AG Przepiórka, K Żojdź
Rocznik Lituanistyczny 6, 267-286, 2020
2020
Захады Сапегаў па атрыманні ўладанняў Яна Караля Хадкевіча пасля яго смерці
K Żojdź
Arche. Пачатак 3, 373-391, 2016
2016
„З дзвюх бедаў выбіраючы меншую, шведскай пратэкцыі аддаў перавагу перад маскоўскай тыраніяй…”: некалькі заўваг адносна пазіцыі Януша і Багуслава Радзівілаў у 1655 г.
K Żojdź
Arche. Пачатак 6, 98-112, 2015
2015
Zajęcie Nieświeża przez oddziały Bogusława Radziwiłła jako element zabiegów o utworzenie własnego księstwa pod szwedzką protekcją - wybrane problemy
K Żojdź
Studia nad staropolską sztuką wojenną 2, 161-168, 2013
2013
Motywy przejścia wojska koronnego na stronę Karola X Gustawa w 1655 roku
K Żojdź
Teka Historyka 42, 144-176, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–12