Follow
Małgorzata Jaźwa
Małgorzata Jaźwa
Verified email at uni.opole.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Covariation of soil bacteria functional diversity and vegetation diversity along an altitudinal climatic gradient in the Western Carpathians
B Klimek, M Niklińska, M Jaźwa, A Tarasek, I Tekielak, Ł Musielok
Pedobiologia 58 (2), 105-112, 2015
352015
Functional diversity of soil microbial communities under Scots pine, Norway spruce, silver birch and mixed boreal forests
M Chodak, B Klimek, H Azarbad, M Jaźwa
Pedobiologia 58 (2), 81-88, 2015
242015
Predicting the potential distribution area of Solidago xniederederi (Asteraceae)
M Jazwa, E Jedrzejczak, E Klichowska, A Pliszko
Turkish Journal of Botany 42 (1), 51-56, 2018
222018
Functional diversity of soil microbial communities in boreal and temperate Scots pine forests
B Klimek, M Chodak, M Jaźwa, M Niklińska
European Journal of Forest Research 135 (4), 731-742, 2016
222016
The relationship between soil bacteria substrate utilisation patterns and the vegetation structure in temperate forests
B Klimek, M Chodak, M Jaźwa, A Solak, A Tarasek, M Niklińska
European journal of forest research 135 (1), 179-189, 2016
172016
Application of the bait-lamina method to measure the feeding activity of soil fauna in temperate forests
B Klimek, M Niklińska, M Jaźwa, M Chodak, A Tarasek
Polish Journal of Ecology 63 (3), 414-423, 2015
132015
Floristic composition of vegetation in habitats suitable for Erigeron× huelsenii (Asteraceae)
A Pliszko, M Jaźwa
Acta Botanica Croatica 76 (1), 9-14, 2017
92017
Soil physicochemical and microbial drivers of temperature sensitivity of soil organic matter decomposition under boreal forests
B Klimek, M Chodak, M JAŹWA, H Azarbad, M NIKLIŃSKA
Pedosphere 30 (4), 528-534, 2020
62020
Substrate Factors Determine Roadside Vegetation Structure and Species Richness: A Case Study Along a Meridional Gradient in Fennoscandia
M Jaźwa, W Heise, B Klimek
Bulletin of environmental contamination and toxicology 97 (4), 554-560, 2016
52016
Kenofity zachodniej części Podgórza Rzeszowskiego
M Jaźwa
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19 (2), 389-395, 2012
52012
Rozprzestrzenianie się Typha laxmannii (Typhaceae) w południowej Polsce
M Nobis, K Kozłowska, A Nobis, A Trojecka-Brzezińska, A Pierścińska, ...
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19 (2), 2012
52012
No apparent effect of invasive alien goldenrod on soil microbial communities or soil fauna feeding activity
B Klimek, M Jaźwa, M Gołębiewski, M Sikora, E Deja-Sikora
Acta Oecologica 109, 103669, 2020
32020
Soil Physicochemical and Microbial Drivers of Boreal Forest Soils Temperature Sensitivity
B Klimek, M Chodak, M Jaźwa, H Azarbad, M Niklińska
Pedosphere, 2017
22017
Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) na Pogórzu Dynowskim (Polska południowo-wschodnia)
A Stadnicka-Futoma, M Jaźwa, M Węgrzyn, P Wietrzyk-Pełka
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (1), 2017
22017
The alien flora of the Rzeszów Foothills
M Jaźwa, A Stadnicka-Futoma
Biodiversity Research and Conservation 38 (1), 25-36, 2015
22015
Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Przedgórza Rzeszowskiego
M Jaźwa, A Stadnicka-Futoma
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21 (2), 2014
22014
Czy istnieje związek między bioróżnorodnością roślin i mikroorganizmów glebowych?
B Klimek, A Stefanowicz, M Woch, M Jaźwa
Kosmos 3 (59), 589-598, 2010
22010
Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Pogórzu Ciężkowickim, Pogórzu Strzyżowskimi w Dołach Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie)
M Jaźwa, K Piątek
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22 (1), 2015
12015
Kosaciec syberyjski Iris sibirica–nowe stanowisko w okolicach Łańcuta
M Jaźwa
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (3), 265-266, 2011
12011
Nowe stanowisko Erechtites hieracifolia (Asteraceae) koło Jankowic (Kotlina Oświęcimska)
M Jaźwa
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27 (2), 717-719, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20