Obserwuj
Magdalena Mądra-Sawicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Impression Management in Social Media: The Example of LinkedIn
MSM Paliszkiewicz Joanna
Management 3 (11), 203-212, 2016
61*2016
Determinants of dividend payout decisions–the case of publicly quoted food industry enterprises operating in emerging markets
J Franc-Dbrowska, M Mądra-Sawicka
Economic research-Ekonomska istraživanja 33 (1), 1108-1129, 2020
352020
Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej
M Wasilewski, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64, 87-99, 2008
202008
Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Madra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (1), 2009
152009
Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej
M Mądra, E Stola
Zesz. Nauk. SGGW 65, 71, 2008
142008
Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych
M Ganc, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 89 …, 2011
122011
Energy sector risk and cost of capital assessment—Companies and investors perspective
J Franc-Dąbrowska, M Mądra-Sawicka, A Milewska
Energies 14 (6), 1613, 2021
112021
Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym
M Wasilewski, M Mądra
Determinants of the financing of farms by foreign capital] in J. Ostaszewski …, 2009
112009
Digital media: Empowerment and equality
M Mądra-Sawicka, JH Nord, J Paliszkiewicz, TR Lee
Information 11 (4), 225, 2020
102020
Cost of Agricultural Business Equity Capital—A Theoretical and Empirical Study for Poland
J Franc-Dąbrowska, M Mądra-Sawicka, J Bereżnicka
Economies 6 (3), 37, 2018
102018
Do technology and social media preferences differ with age? A study of the use of social technologies for business purposes in Spain
JH Nord, S de Juana Espinosa, J Paliszkiewicz, M Mądra-Sawicka
Journal of Computer Information Systems, 2018
102018
Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych
M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 76 (1 …, 2009
102009
Hierarchia źródeł finansowania w mikro przedsiębiorstwach rolniczych
M Mądra
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10, 2008
102008
Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych
M Wasilewski, M Madra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (09), 2007
102007
Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Wasilewski, M Mądra-Sawicka, M Ganc, K Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2015
92015
Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania wstrukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych
M Mądra
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 436-446, 2010
92010
Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna
M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2009
82009
Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce
J Jaworski, L Czerwonka, M Madra-Sawicka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 20 (1), 2018
72018
ICTs, empowerment, and success: Women’s perceptions across eight countries
F Çetin, T Urich, J Paliszkiewicz, M Mądra-Sawicka, JH Nord
Journal of Computer Information Systems 61 (1), 1-10, 2021
62021
Information sharing strategies in the social media era: The perspective of financial performance and CSR in the food industry
M Mądra-Sawicka, J Paliszkiewicz
Information 11 (10), 463, 2020
62020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20