Obserwuj
Magdalena Mądra-Sawicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Impression Management in Social Media: The Example of LinkedIn
MSM Paliszkiewicz Joanna
Management 3 (11), 203-212, 2016
98*2016
Determinants of dividend payout decisions–the case of publicly quoted food industry enterprises operating in emerging markets
J Franc-Dbrowska, M Mądra-Sawicka
Economic research-Ekonomska istraživanja 33 (1), 1108-1129, 2020
752020
Energy sector risk and cost of capital assessment—companies and investors perspective
J Franc-Dąbrowska, M Mądra-Sawicka, A Milewska
Energies 14 (6), 1613, 2021
522021
Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Madra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (1), 2009
202009
ICTs, empowerment, and success: Women’s perceptions across eight countries
F Çetin, T Urich, J Paliszkiewicz, M Mądra-Sawicka, JH Nord
Journal of Computer Information Systems 61 (1), 1-10, 2021
192021
Information sharing strategies in the social media era: The perspective of financial performance and CSR in the food industry
M Mądra-Sawicka, J Paliszkiewicz
Information 11 (10), 463, 2020
182020
Digital media: Empowerment and equality
M Mądra-Sawicka, JH Nord, J Paliszkiewicz, TR Lee
Information 11 (4), 225, 2020
182020
Cost of agricultural business equity capital—A theoretical and empirical study for Poland
J Franc-Dąbrowska, M Mądra-Sawicka, J Bereżnicka
Economies 6 (3), 37, 2018
162018
Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej
M Wasilewski, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 87-99, 2008
162008
Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej
M Mądra, E Stola
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71-84, 2008
142008
Do technology and social media preferences differ with age? A study of the use of social technologies for business purposes in Spain
JH Nord, S de Juana Espinosa, J Paliszkiewicz, M Mądra-Sawicka
Journal of Computer Information Systems, 2020
132020
Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce
J Jaworski, L Czerwonka, M Madra-Sawicka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 20 (1), 2018
132018
Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych
M Ganc, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 207-218, 2011
122011
Determinants of social media usage in business by women: Age and development of the country
M Mądra-Sawicka, J Paliszkiewicz, JH Nord
Information 11 (9), 445, 2020
112020
Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Wasilewski, M Mądra-Sawicka, M Ganc, K Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2015
112015
Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych
M Wasilewski, M Madra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (09), 2007
112007
Determinants of capital structure: Evidence from Polish food manufacturing industry
J Jaworski, L Czerwonka, M Mądra-Sawicka
German Journal of Agricultural Economics 68 (1), 45-56, 2019
102019
Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych
M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 175-186, 2009
102009
Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym
M Wasilewski, M Mądra
Determinants of the financing of farms by foreign capital] in J. Ostaszewski …, 2009
102009
Hierarchia źródeł finansowania w mikro przedsiębiorstwach rolniczych
M Mądra
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10, 2008
102008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20