Magdalena Mądra-Sawicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Impression Management in Social Media: The Example of LinkedIn
MSM Paliszkiewicz Joanna
Management 3 (11), 203-212, 2016
32*2016
Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej
M Wasilewski, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 87-99, 2008
192008
Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Madra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (1), 2009
152009
Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej
M Madra, E Stola
Zesz. Nauk. SGGW 65, 71, 2008
132008
Determinants of dividend payout decisions–the case of publicly quoted food industry enterprises operating in emerging markets
J Franc-Dbrowska, M Mądra-Sawicka
Economic research-Ekonomska istraživanja 33 (1), 0-0, 2020
122020
Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym
M Wasilewski, M Mądra
Determinants of the financing of farms by foreign capital] in J. Ostaszewski …, 2009
112009
Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych
M Ganc, M Mądra
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2011
102011
Hierarchia źródeł finansowania w mikro przedsiębiorstwach rolniczych
M Mądra
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10, 2008
102008
Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania wstrukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych
M Mądra
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 436-446, 2010
92010
Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych
M Mądra
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie …, 2009
92009
Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna
M Mądra
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 78, 187-196, 2009
82009
Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych
M Wasilewski, M Madra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (09), 2007
82007
Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych
M Mądra
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa 96 (3), 191-201, 2009
72009
Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Wasilewski, M Mądra-Sawicka, M Ganc, K Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2015
62015
Struktura kapitału oraz uwarunkowania jej kształtowania w gospodarstwach rolniczych
M Mądra
Equilibrium. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy …, 2008
62008
Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności od siły ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii rolników
M Mądra
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet …, 2008
62008
Zróżnicowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych
M Wasilewski, M Madra
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 3 (10), 2008
62008
Cost of Agricultural Business Equity Capital—A Theoretical and Empirical Study for Poland
J Franc-Dąbrowska, M Mądra-Sawicka, J Bereżnicka
Economies 6 (3), 37, 2018
52018
Do technology and social media preferences differ with age? A study of the use of social technologies for business purposes in Spain
JH Nord, S de Juana Espinosa, J Paliszkiewicz, M Mądra-Sawicka
Journal of Computer Information Systems, 2018
52018
Znaczenie wewnętrznych źródeł finansowania w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw rolniczych
M Mądra-Sawicka
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 3 (4), 87-98, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20