Follow
Maciej Duszczyk
Maciej Duszczyk
Professor of Political Science (Social Policy), University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
288*2009
Polska polityka imigracyjna a rynek pracy
M Duszczyk
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012
982012
Strategia Lizbońska–droga do sukcesu zjednoczonej Europy
A Budzyńska, M Duszczyk, M Gancarz, E Gieroczyńska, M Jatczak, ...
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2002
90*2002
Emigrować i wracać
J Wiśniewski, M Duszczyk
Migracje zarobkowe Polaków po 1, 1-44, 2006
54*2006
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014-2015
Z Strzelecki, M Duszczyk, A Gałązka, J Kurkiewicz, I Kuropka, G Marciniak, ...
Rządowa Rada Ludnościowa, 2015
502015
Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku
M Duszczyk, J Wiśniewski
Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
442007
The war in Ukraine and migration to Poland: outlook and challenges
M Duszczyk, P Kaczmarczyk
Intereconomics 57 (3), 164-170, 2022
382022
Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość
M Duszczyk
Polityka, 249, 2011
382011
Studenci zagraniczni w Polsce: motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość
C Żołędowski, M Duszczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
32*2010
W trosce o pracę
S Golinowska, M Boni
31*2004
Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce: próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej
J Korczyńska
Instytut Spraw Publicznych, 2005
30*2005
Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
M Duszczyk
Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2002
25*2002
Poland under economic crisis conditions
M Duszczyk
Perspectives on European Politics and Society 15 (3), 370-384, 2014
242014
The Employment of Foreigners in Poland and the Labour Market Situation
M Duszczyk, K Matuszczyk
Central and Eastern European Migration Review 7 (2), 53-68, 2018
232018
Costs and benefits of labor mobility between the EU and the Eastern partnership countries: The case of Poland
M Duszczyk, M Góra, P Kaczmarczyk
IZA Discussion Paper, 2013
23*2013
Wyzwania polskiej polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe
M Duszczyk
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania …, 2008
212008
From mandatory to voluntary. Impact of V4 on the EU relocation scheme
M Duszczyk, K Podgórska, D Pszczółkowska
European Politics and Society 21 (4), 470-487, 2020
192020
Migration in the 21st century from the perspective of the CEE countries - an opportunity or a threat?
KM M. Duszczyk
CEED Institute, 2014
192014
Relations between immigration and integration policies in Europe: Challenges, opportunities and perspectives in selected EU member states
M Duszczyk, M Pachocka, D Pszczółkowska
Taylor & Francis, 2020
162020
War and migration: the recent influx from Ukraine into Poland and possible scenarios for the future
M Duszczyk, P Kaczmarczyk
Spotlight CMR, 2022
152022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20