Follow
Maciej Duszczyk
Maciej Duszczyk
Professor of Political Science (Social Policy), University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
291*2009
Polska polityka imigracyjna a rynek pracy
M Duszczyk
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012
1002012
Strategia lizbońska–droga do sukcesu zjednoczonej Europy
A Budzyńska, M Duszczyk, M Gancarz, E Gieroczyńska, M Jatczak, ...
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2002
91*2002
The war in Ukraine and migration to Poland: Outlook and challenges
M Duszczyk, P Kaczmarczyk
Intereconomics 57 (3), 164-170, 2022
762022
Emigrować i wracać
J Wiśniewski, M Duszczyk
Migracje zarobkowe Polaków po 1, 1-44, 2006
55*2006
Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku
M Duszczyk, J Wiśniewski
Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
422007
Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość
M Duszczyk
Polityka, 249, 2011
402011
Studenci zagraniczni w Polsce: motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość
C Żołędowski, M Duszczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
36*2010
Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce: próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej
J Korczyńska, M Duszczyk
(No Title), 2005
33*2005
W trosce o pracę
S Golinowska, M Boni
32*2004
War and migration: the recent influx from Ukraine into Poland and possible scenarios for the future
M Duszczyk, P Kaczmarczyk
Spotlight CMR, 2022
272022
The Employment of Foreigners in Poland and the Labour Market Situation
M Duszczyk, K Matuszczyk
Central and Eastern European Migration Review 7 (2), 53-68, 2018
272018
Poland under economic crisis conditions
M Duszczyk
The Effects of the Eurozone Sovereign Debt Crisis, 122-136, 2017
272017
Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
M Duszczyk
(No Title), 2002
26*2002
Costs and benefits of labor mobility between the EU and the Eastern partnership countries: The case of Poland
M Duszczyk, M Góra, P Kaczmarczyk
IZA Discussion Paper, 2013
23*2013
Wyzwania polskiej polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe
M Duszczyk
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania …, 2008
222008
From mandatory to voluntary. Impact of V4 on the EU relocation scheme
M Duszczyk, K Podgórska, D Pszczółkowska
European politics and society 21 (4), 470-487, 2020
212020
Relations between immigration and integration policies in Europe: Challenges, opportunities and perspectives in selected EU member states
M Duszczyk, M Pachocka, D Pszczółkowska
Taylor & Francis, 2020
192020
Migration in the 21st century from the perspective of the CEE countries - an opportunity or a threat?
KM M. Duszczyk
CEED Institute, 2014
192014
Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: teoria i praktyka
M Duszczyk, M Lesińska, K Matuszczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
17*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20