Follow
Maciej Duszczyk
Maciej Duszczyk
Professor of Political Science (Social Policy), University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Polska 2030: wyzwania rozwojowe
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa …, 2009
274*2009
Strategia Lizbońska–droga do sukcesu zjednoczonej Europy
A Budzyńska, M Duszczyk, M Gancarz, E Gieroczyńska, M Jatczak, ...
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2002
88*2002
Polska polityka imigracyjna a rynek pracy
M Duszczyk
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012
822012
Emigrować i wracać
J Wiśniewski, M Duszczyk
Migracje zarobkowe Polaków po 1, 1-44, 2006
53*2006
Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku
M Duszczyk, J Wiśniewski
Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
402007
Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość
M Duszczyk
Polityka, 249, 2011
362011
W trosce o pracę
S Golinowska, M Boni
31*2004
Studenci zagraniczni w Polsce: motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość
C Żołędowski, M Duszczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
30*2010
Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce: próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej
J Korczyńska
Instytut Spraw Publicznych, 2005
28*2005
Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
M Duszczyk
Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2002
23*2002
Costs and benefits of labor mobility between the EU and the Eastern partnership countries: The case of Poland
M Duszczyk, M Góra, P Kaczmarczyk
IZA Discussion Paper, 2013
22*2013
Poland under economic crisis conditions
M Duszczyk
Perspectives on European Politics and Society 15 (3), 370-384, 2014
212014
Wyzwania polskiej polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe
M Duszczyk
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania …, 2008
202008
Migration in the 21st century from the perspective of the CEE countries - an opportunity or a threat?
KM M. Duszczyk
CEED Institute, 2014
182014
Active inclusion of immigrants in Poland
M Duszczyk, M Góra
IZA Discussion Paper, 2012
152012
The Employment of Foreigners in Poland and the Labour Market Situation
M Duszczyk, K Matuszczyk
Central and Eastern European Migration Review 7 (2), 53-68, 2018
142018
Kryzys migracyjny czy kryzys Unii Europejskiej
M Duszczyk
Biuletyn Instytutu Zachodniego, 2015
122015
A One-way Ticket?: Migration in Europe from the Perspective of CEE Countries
M Duszczyk, K Matuszczyk
Central and Eastern Europe Development Institute, 2015
122015
Analiza kontekstualna i przyczynowa zmian rodziny i dzietności
M Duszczyk, A Fihel, M Kiełkowska, A Kordasiewicz, AR Kordasiewicz, ...
122015
Doświadczenia wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie migracji powrotnych
M Dustczyk
CMR Working Papers, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20