Obserwuj
Aleksandra Ołdak
Aleksandra Ołdak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zweryfikowany adres z wp.eu
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Comparison of antibacterial activity of Lactobacillus plantarum strains isolated from two different kinds of regional cheeses from Poland: Oscypek and Korycinski cheese
A Ołdak, D Zielińska, A Rzepkowska, D Kołożyn-Krajewska
BioMed research international 2017, 2017
1132017
Bacteriocins from lactic acid bacteria as an alternative to antibiotics
A Ołdak, D Zielińska
Advances in Hygiene and Experimental Medicine 71, 328-338, 2017
502017
Organic whey as a source of Lactobacillus strains with selected technological and antimicrobial properties
A Rzepkowska, D Zielińska, A Ołdak, D Kołożyn‐Krajewska
International Journal of Food Science & Technology 52 (9), 1983-1994, 2017
492017
Safety assessment and antimicrobial properties of the lactic acid bacteria strains isolated from polish raw fermented meat products
A Rzepkowska, D Zielińska, A Ołdak, D Kołożyn-Krajewska
International Journal of Food Properties 20 (11), 2736-2747, 2017
392017
Lactobacillus plantarum Strains Isolated from Polish Regional Cheeses Exhibit Anti-Staphylococcal Activity and Selected Probiotic Properties
A Ołdak, D Zielińska, A Łepecka, E Długosz, D Kołożyn-Krajewska
Probiotics and antimicrobial proteins 12, 1025-1038, 2020
322020
Zieli nska, D.; Rzepkowska, A.; Kołozyn-Krajewska, D. Comparison of antibacterial activity of Lactobacillus plantarum strains isolated from two different kinds of regional …
A Ołdak
BioMed Res. Int 2017, 6820369, 2017
152017
Enumeration and identification of probiotic bacteria in food matrices
D Zielińska, A Ołdak, A Rzepkowska, K Zieliński
Advances in Biotechnology for Food Industry, 167-196, 2018
132018
Zieli nska, D.; Łepecka, A.; Długosz, E.; Kołozyn-Krajewska, D. Lactobacillus plantarum strains isolated from Polish regional cheeses exhibit anti-staphylococcal activity and …
A Ołdak
Proteins 12, 1025-1038, 2020
52020
Bakteriocyny bakterii fermentacji mlekowej jako alternatywa antybiotyków
A Ołdak, D Zielińska
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 71, 328-338, 2017
42017
Psychrotrofy w chłodniczym przechowywaniu żywności
D Zielińska, A Ołdak, A Rzepkowska, D Kołożyn-Krajewska
Przemysł Spożywczy 69 (9), 16--20, 2015
22015
Metody identyfikacji probiotyków w żywności. Wyzwania i problemy
D Zielińska, A Ołdak, A Rzepkowska, D Kołożyn-Krajewska
Przemysł Spożywczy 71 (2), 30--35, 2017
12017
Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych szczepów bakterii fermentacji mlekowej wyizolowanych z produktów regionalnych
AA Ołdak
2021
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF LACTOBACILLUS RHAMNOSUS K3 ISOLATED FROM FERMENTED CABBAGE AND ITS POTENTIAL USE AS STARTER CULTURE FOR FERMENTED FOOD PRODUCTS.
A Łepecka, D Zielińska, M Brejnak, A Ołdak, D Kołożyn-Krajewska
Zywnosc 26 (4), 2019
2019
Porównanie aktywności antagonistycznej wykazywanej przez szczepy bakterii fermentacji mlekowej wyizolowane z różnych rodzajów żywności tradycyjnej
A Oldak, D Zielinska, D Kolozyn-Krajewska
Żywność Nauka Technologia Jakość 26 (3), 2019
2019
Metody identyfikacji probiotyków w żywności. Wyzwania i problemy
D Zielinska, A Oldak, A Rzepkowska, D Kolozyn-Krajewska
Przemysł Spożywczy 71 (02), 2017
2017
Nowe szczepy bakterii o właściwościach probiotycznych
D Zielińska, A Rzepkowska, A Ołdak, A Szydłowska, ...
Przemysł Spożywczy 70 (11), 28--32, 2016
2016
Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i bezpieczeństwo bakterii fermentacji mlekowej, jako kryterium stawiane nowoczesnym szczepionkom do żywności
D ZIELIŃSKA, A RZEPKOWSKA, A OŁDAK, D KOŁOŻYN-KRAJEWSKA
Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka, 223, 2016
2016
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ULTRAFILTRACJI W PREWENCJI ZAKAŻEŃ LEGIONELLA PNEUMOPHILA I PSEUDOMONASAERUGINOSA, BAKTERII WYSTĘPUJĄCYCH W SZPITALNYCH INSTALACJACH …
A OŁDAK
Forum Zakażeń 6 (5), 2015
2015
Możliwości wykorzystania szczepów bakterii fermentacji mlekowej w utrwalaniu i pakowaniu minimalnie przetworzonych produktów owocowych i warzywnych
A Oldak, D Kolozyn-Krajewska
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 59 (07-08), 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19