Wojciech Edmund Zieliński
Wojciech Edmund Zieliński
Verified email at univ.gda.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Status etyki w kulturze ponowoczesnej: analiza propozycji Zygmunta Baumana
W Zieliński
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, 2001
202001
Bocheńskiego zachęta do filozofii politycznej niepoprawności
W Zieliński
Filo-Sofija 13 (21), 2013
32013
Uwagi o praktycznej potrzebie filozofii praktycznej
WE Zieliński
Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze …, 2015
12015
In search of a meaningful philosophy. Notes to a discussion
W Zieliński
12006
Kilka uwag o aksjologii pracy uniwersyteckiej
W Zieliński
Annales. Ethics in Economic Life 9 (2), 37-46, 2006
12006
W poszukiwaniu filozofii znaczącej (Uwagi na marginesie dyskusji)
W Zieliński
„Diametros”, 2006, nr 10, s. 78-92, 2006
12006
Moralność i etyka w działalności gospodarczej
W Zieliński
„Diametros”, 2005, nr 6, s. 129-134, 2005
12005
Uwagi o filozofii i okolicach
W Zieliński
Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie, 2018
2018
Spod znaku krzyża: wstęp do lektury
W Zieliński
Edmund Zieliński, 2017
2017
Marii Ossowskiej przypomnienia moralistyczne
WE Zieliński
Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, red. D. Łukasiewicz, R. Mordarski …, 2016
2016
Przymrużenie oka
WE Zieliński
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2016
2016
Aforyzmy i poematy
W Zieliński
Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 13 (48-53/54-55), 2015
2015
Aforystycznie
WE Zieliński
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2014
2014
Kto u kogo na służbie, czyli parę uwag o zmaganiu człowieka z techniką
WE Zieliński
Elbląskie przekładnie zębate. Teoria i praktyka, red. T. Rybczyńska, J …, 2013
2013
Pastabos apie operacinę etikos sistemą: akademinis taikymas
W Zieliński
"Socialinių mokslų studijos", 2012, 4 (1), s. 75-86, 2012
2012
Humanistyczny kapitał uczelni
W Zieliński
„Forum Akademickie”, 2012, nr 7-8, s. 52-53, 2012
2012
Remarks on an Operational System of Ethics. Academic Applications
W Zieliński
„Societal Studies”, 2012, nr 4 (1), s. 75-86, 2012
2012
Ekologia świadomości w mikroskali moralnej
W Zieliński
„Studia Elbląskie”, t. XII, 2011, s. 385-396, 2011
2011
Czy Tatarkiewicz jest do szczęścia jeszcze komuś potrzebny? Spojrzenie z perspektywy filozofii bardzo praktycznej
W Zieliński
„Filo-Sofija”, Rok XI, 2011, nr 2-3 (13-14), s. 675-688, 2011
2011
Niech mi będzie pomocna! Uwagi o potrzebie etyki jako małej filozofii praktycznej
W Zieliński
„Edukacja Etyczna”, 2011, nr 2, s. 2-12, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20