Arkadiusz Janicki
Arkadiusz Janicki
dr hab. prof. uczelni, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurlandia w latach 1795-1915: z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości
A Janicki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
52011
Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918: Album Academicum Polonorum:(aneks)
A Janicki
Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005
42005
Polentechnikum
A Janicki, M Laszczkowski, Ē Jēkabsons
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012
32012
Polskie korporacje bałtyckie przed 1918 r.
A Janicki, M Laszczkowski
Towarzystwo Tradycji Akademickiej, 2011
22011
Rola i miejsce religii i Kościoła katolickiego w życiu studentów polskich w Dorpacie i Rydze
A Janicki
Miscellanea Historico-Archivistica 24, 2017
12017
Kościuszko i jego następcy: różne formy walk o Polskę i polskość od końca XVIII do początków XXI wieku
A Janicki, I Janicka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
2020
Nie samą nauką student żyje: karty z dziejów studenckiego życia codziennego, społecznego, kulturalnego i politycznego na przestrzeni wieków
A Janicki, MU Dziedzic, I Janicka
Uniwersytet Gdański, 2020
2020
Z dziejów aktywności politycznej studentów polskich na Uniwersytecie w Dorpacie i na Politechnice w Rydze na przełomie XIX i XX wieku
A Janicki
2020
Zarys dziejów Korporacji Akademickiej Welecja w latach 1883-2019
A Janicki
Korporacja Akademicka Welecja, 2019
2019
Źródła do dziejów powstania kościuszkowskiego w zbiorach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego oraz Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu
A Janicki
Miscellanea Historico-Archivistica 25, 2018
2018
Dziś i jutro: podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej
I Janicka, A Janicki, A Kucia-Maćkowska, T Maćkowski
Nowa Era, 2017
2017
Wielkie nadzieje i wielkie rozczarowania. Polacy z Inflant Polskich o przynależności państwowej tego obszaru w latach 1917-1920
A Janicki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
2016
Dorota Praszałowicz, Polacy w Berlinie. Strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne. Przegląd badań, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 196
A Janicki
Studia Historica Gedanensia 5, 2014
2014
Zarys historii cywilizacji europejskiej XIX i początku XX wieku
A Janicki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
2013
" Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości", Arkadiusz Janicki, Gdańsk 2011:[recenzja]
L Zasztowt, A Janicki
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58 (1), 171-183, 2013
2013
Polish students' organizations in Riga and Tartu before 1918. Their contribution to the cultural life of Poland and the Baltic Countries
A Janicki
Böhlau Verlag, 2012
2012
Marzec 1795 w dziejach Księstwa Kurlandii i Semigalii. Przyczynek do chronologii ostatniego landtagu kurlandzkiego
A Janicki
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, 267-298, 2012
2012
W centrum uwagi: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres rozszerzony, cz. 1
A Janicki, J Kięczkowska, M Menz
Nowa Era, 2012
2012
Polish Baltic fraternities before 1918/[transl. Kaj Małachowski]
A Janicki, M Laszczkowski
Towarzystwo Tradycji Akademickiej, 2011
2011
Poola korporatsioonid Baltikumis enne 1918. aastat/[tlg. Tiina Peterson, Reet Otsason]
A Janicki, M Laszczkowski
Towarzystwo Tradycji Akademickiej, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20