Sławomir Winch
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Negocjacje
A Winch, S Winch
Difin, 2005
232005
Techniki sprzedazy i negocjacji
A Winch, S Winch
Difin, 2000
192000
Społeczne aspekty ryzyka w zarządzaniu
S Winch
Zakład Nauk Zarządzania PAN, 1991
51991
Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie: koncepcja teoretyczna i jej implikacje praktyczne
S Winch
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2016
32016
Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego
M Jarosiński, S Winch
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, 2014
32014
Kulturowe uwarunkowania przywództwa w przedsiębiorstwie–wyniki badań
S Winch
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 19, 102-113, 2011
32011
Zaufanie a sytuacja finansowa firmy w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw
S Winch
Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 83, 2009
32009
Czas jako wymiar kultury organizacyjnej a efektywność przedsiębiorstwa
S Winch
Organizacja i Kierowanie, 51-65, 2006
32006
Mity negocjacji
S Winch
Organizacja i Kierowanie, 35-49, 2003
32003
Negocjacje i tożsamość jako wymiary typologii organizacji gospodarczych
S Winch
Organization and Management, 2011
22011
Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą.„
S Winch, IBSPA Nauk
Studia i Prace Kolegium Zarządzania. Szkoła Główna Handlowa, 68-83, 2006
22006
Schematy myślenia barierą internacjonalizacji przedsiębiorstw: wyniki badań
M Jarosiński, S Winch
Przedsiębiorczość Międzynarodowa 3 (2 Ekonomia międzynarodowa wobec …, 2017
12017
Cultural determinants of leadership in enterprises–research results
S Winch
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 19, 102-113, 2011
12011
Human Resource Business Partner as a Source of Conflicts in an Enterprise–Research Results
S Winch
JEEMS Journal of East European Management Studies 26 (2), 198-213, 2021
2021
Direct superiors and anomie of organisational behaviour-research results
S Winch
Organizacja i Kierowanie, 79-91, 2020
2020
Reorientacja strategii konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw firm z branży deweloperskiej
S Winch
Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 3-10, 2019
2019
System wartości kandydatów na studia w uczelni ekonomicznej-na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
S Winch
e-mentor 78 (1), 18-24, 2019
2019
Determinanty postaw pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie–wyniki badań
S Winch
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 167-180, 2018
2018
LEADERSHIP IN FUTURE-ORIENTED ENTERPRISES–RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH1
S Winch
ORGANIZ, 66, 2015
2015
Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim
P Wachowiak, S Winch
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20