Sławomir Winch
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Negocjacje
A Winch, S Winch
Difin, 2005
212005
Techniki sprzedazy i negocjacji
A Winch, S Winch
Difin, 2000
172000
Społeczne aspekty ryzyka w zarządzaniu
S Winch
Zakład Nauk Zarządzania PAN, 1991
51991
Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie: koncepcja teoretyczna i jej implikacje praktyczne
S Winch
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2016
32016
Kulturowe uwarunkowania przywództwa w przedsiębiorstwie–wyniki badań
S Winch
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 19, 102-113, 2011
32011
Zaufanie a sytuacja finansowa firmy w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw
S Winch
Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 83, 2009
32009
Czas jako wymiar kultury organizacyjnej a efektywność przedsiębiorstwa
S Winch
Organizacja i Kierowanie, 51-65, 2006
32006
Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego
M Jarosiński, S Winch
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, 2014
22014
Negocjacje i tożsamość jako wymiary typologii organizacji gospodarczych
S Winch
Organization and Management, 2011
22011
Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą.„
S Winch, IBSPA Nauk
Studia i Prace Kolegium Zarządzania. Szkoła Główna Handlowa, 68-83, 2006
22006
Mity negocjacji
S Winch
Organizacja i Kierowanie, 35-49, 2003
12003
Reorientacja strategii konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw firm z branży deweloperskiej
S Winch
Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 3-10, 2019
2019
System wartości kandydatów na studia w uczelni ekonomicznej-na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
S Winch
e-mentor 78 (1), 18-24, 2019
2019
Determinanty postaw pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie–wyniki badań
S Winch
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 167-180, 2018
2018
Schematy myślenia barierą internacjonalizacji przedsiębiorstw: wyniki badań
M Jarosiński, S Winch
International Entrepreneurship Review 3 (2), 9-22, 2017
2017
LEADERSHIP IN FUTURE-ORIENTED ENTERPRISES–RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH1
S Winch
ORGANIZ, 66, 2015
2015
Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim
P Wachowiak, S Winch
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014
2014
Wybrane determinanty przywództwa w przedsiębiorstwie-wyniki badań pilotażowych
S Winch
Marketing i Rynek, 1258-1264, 2014
2014
Three Dimensions of Leadership1
S Winch
Journal of Management and Financial Sciences 7 (18), 93-106, 2014
2014
Enterprise without leadership
S Winch
JMFS, 97, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20