Obserwuj
Paweł Piotrowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Perception of Social Responsibility Strategy in Higher Education: Empirical Study in Poland
M Kieżel, P Piotrowski, J Wiechoczek
Sustainability 13 (16), 9417, 2021
142021
Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie Industriady–Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego)
P Piotrowski
Turystyka Kulturowa 10, 18-30, 2012
132012
The Research on Sustainable Tourism in the Light of Its Paradigms
M Kieżel, P Piotrowski, J Wiechoczek
Sustainability 11 (5821), 1-21, 2019
122019
Determinanty skuteczności wydarzeń marketingowych w tworzeniu turystycznego wizerunku miasta
P Piotrowski
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 153-161, 2012
11*2012
Zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej w rejonach turystycznych województwa śląskiego
P Piotrowski
Studia Ekonomiczne 215, 57-73, 2015
92015
Pro-ecological Behaviours of Polish Consumers
M Kieżel, P Piotrowski, J Wiechoczek
6*
Cyfryzacja w przedsiębiorstwach turystycznych w warunkach COVID-19. Pozytywne i negatywne konsekwencje
K Czernek-Marszałek, P Piotrowski
Przegląd Organizacji, 3-12, 2022
42022
Public and Private Sector Specificity as Determinant of Cooperation in a Tourist Region
K Czernek, P Piotrowski
Tourism Management, Marketing and Development: The Importance of Networks …, 2014
32014
Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych
K Czernek, P Piotrowski
Turystyka kulturowa, 160-170, 2017
22017
Metody oceny skuteczności wydarzeń w kszatłtowaniu wizerunku miejsca
P Piotrowski
Studia Ekonomiczne. Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju …, 2013
22013
Turning crisis into chances: Tourism entrepreneurs’ timing strategies amidst emergencies
K Czernek-Marszałek, D Wójcik, P Juszczyk, P Piotrowski, B Richard
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 20 (3), 78-103, 2024
12024
Wykorzystanie wydarzeń organizowanych w miastach poprzemysłowych województwa śląskiego dla rozwoju turystyki
P Piotrowski
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 100-107, 2015
12015
Możliwości aplikacji koncepcji badawczej Mystery Shopping na rynku turystycznym
Z Spyra, P Piotrowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 146-155, 2010
12010
Socialist Architecture: Dissonant Heritage of CEE in the Concept of Sustainable Tourism Development
P Piotrowski, M Kieżel, J Wiechoczek
New Trends and Opportunities for Central and Eastern European Tourism, 21-43, 2020
2020
Współpraca z organizatorami wydarzeń kulturalnych z perspektywy samorządu terytorialnego. Przykład miast poprzemysłowych województwa śląskiego
P Piotrowski
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 51-60, 2018
2018
Aktywność uczestników wydarzeń kulturalnych w mediach społecznościowych.
P Piotrowski
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2018
2018
Ekonomia współdzielenia w innowacyjnych serwisach internetowych a turystyka zrównoważona
P Piotrowski
Kierunki rozwoju innowacji w turystyce/ red. nauk. Pabian Brabra, Reformat …, 2018
2018
Wydarzenia i ich funkcje w marketingu terytorialnym miast poprzemysłowych
P Piotrowski
2017
Święto Szlaku Zabytków Techniki-Industriada 2010 jako narzędzie komunikacji marketingowej
P Piotrowski
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 235-245, 2012
2012
Motywy podjęcia studiów i oczekiwania studentów kierunku Gospodarka Turystyczna-wyniki badań
P Piotrowski, Z Spyra
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 295-301, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20