Justyna Smagowicz
Justyna Smagowicz
Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki, U Kąkol, M Marczewski, K Rostek, ...
edu-Libri, 2016
362016
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP
W Skomra, A Kosieradzka, K Rostek, J Smagowicz, A Uklańska, ...
Bel Studio, 2015
21*2015
20. ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI
A Kosieradzka, J Smagowicz
132016
Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem standaryzacji pracy
A KOSIERADZKA, J SMAGOWICZ
Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska, 2008
4*2008
Koncepcja metodyki analizy i oceny dla zagrożeń oraz ryzyka z perspektywy administracji centralnej
U Kąkol, J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
32017
Model dojrzałości organizacji w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego
A Kosieradzka, J Smagowicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
22018
Kryteria dojrzałości a obszary procesowe w modelu dojrzałości organizacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego
J Smagowicz
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
22017
Przygotowanie zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej zgodnie z metodą Action Learning
A Kosieradzka, J Smagowicz
Logistyka, 786--794, 2014
22014
Scenariusz warsztatu zespołowego pobudzania kreatywności dla rozwiązywania problemów z obszaru logistyki społecznej
J Smagowicz, A Uklańska
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, 2015
12015
Koncepcja repozytorium dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Smagowicz, M Wiśniewski
Przegląd Organizacji, 46-56, 2019
2019
Koncepcja badania pilotażowego służącego weryfikacji modelu dojrzałości w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego
A Kosieradzka, J Smagowicz
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2018
2018
Zasady organizacji zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej
J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
2017
Advanced Risk Assessment Methodology in Public Crisis Management
U Kąkol, A Kosieradzka, M Marczewski, K Rostek, J Smagowicz, ...
Warsaw University of Technology. Faculty of Management, 2017
2017
Identification of the areas of the production knowledge in standardized work documentation
W Izdebski, U Kąkol, J Smagowicz
Witebski Narodowy Uniwersytet Techniczny, 2013
2013
Количественные характеристики элементов стандартизированных рабочих листов
В Издэбски, У Конколь, Ю Смагович
Вестник Витебского государственного технологического университета, 131-138, 2013
2013
Ergonomiczne uwarunkowania usprawnień kaizen
J Smagowicz
Oficyna Wydawnicza PW, 2011
2011
Standaryzacja pracy jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych
U Kąkol, A Uklańska, M Sawicka, J Smagowicz
Wydawcnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008
2008
THE QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE ELEMENTS OF STANDARDIZED WORK SHEET
W Izdebski, U Kąkol, J Smagowicz
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18