Obserwuj
Justyna Smagowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
20. ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI
A Kosieradzka, J Smagowicz
232016
Ensuring the business continuity of production companies in conditions of COVID-19 pandemic in Poland–Applied measures analysis
A Kosieradzka, J Smagowicz, C Szwed
International Journal of Disaster Risk Reduction 72, 102863, 2022
192022
Model dojrzałości organizacji w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego
A Kosieradzka, J Smagowicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
62018
Złożone metody pobudzania kreatywności
U Kąkol, J Smagowicz
edu-Libri, 2013
62013
Przygotowanie zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej zgodnie z metodą Action Learning
A Kosieradzka, J Smagowicz
Logistyka, 786--794, 2014
52014
Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem standaryzacji pracy
A Kosieradzka, J Smagowicz
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009
52009
A simulation model of power demand management by manufacturing enterprises under the conditions of energy sector transformation
J Smagowicz, C Szwed, D Dąbal, P Scholz
Energies 15 (9), 3013, 2022
42022
Kryteria dojrzałości a obszary procesowe w modelu dojrzałości organizacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego
J Smagowicz
Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae 4, 251-264, 2017
42017
Systematyka dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
U Kąkol, J Smagowicz
Nowoczesne Systemy Zarządzania 13 (2), 31-45, 2018
32018
Koncepcja metodyki analizy i oceny dla zagrożeń oraz ryzyka z perspektywy administracji centralnej
U Kąkol, J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae 4, 351-365, 2017
32017
Advanced Risk Assessement Methodology in Public Crisis Management
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki
Monographic Series of the Faculty of Management at the Warsaw University of …, 2017
22017
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państw
M Kisilowski, W Skomra, J Smagowicz, M Wiśniewski, K Szwarc
Politechnika Warszawska, 2021
12021
Research method for management of thermoplastics production improvement in rubber industry with the use of 3D simulation modeling
S Forrai, B Ludanyi, IP Szabó, J Smagowicz, C Szwed
Foundations of Management 13 (1), 21-34, 2021
12021
The concept of a pilot study for the verification of a maturity model in public crisis management
A KOSIERADZKA, J SMAGOWICZ
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie 77 …, 2020
12020
Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym
J Smagowicz
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship, 2019
12019
Koncepcja Repozytorium Dobrych Praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Smagowicz, M Wiśniewski
Przegląd Organizacji, 46-56, 2019
12019
Model dojrzałości jednostek administracji publicznej w dziedzinie publicznego zarządzania kryzysowego-założenia i koncepcja
J Smagowicz
Akademia WSB, 2018
12018
Scenariusz warsztatu zespołowego pobudzania kreatywności dla rozwiązywania problemów z obszaru logistyki społecznej
J Smagowicz, A Uklańska
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, 2015
12015
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Rzeczpospolitej Polskiej
W Skomra
Prace i Studia Geograficzne 55, 145-149, 2014
12014
Proste metody pobudzania kreatywności
A Kosieradzka, U Kąkol, A Krupa, J Smagowicz
edu-Libri, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20