Justyna Smagowicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
ID Abgarowicz, A Bralewski, K Gąsiorek, P Kępka, M Kuliczkowski, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
252015
20. ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI
A Kosieradzka, J Smagowicz
182016
Przygotowanie zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej zgodnie z metodą Action Learning
A Kosieradzka, J Smagowicz
Logistyka, 786--794, 2014
62014
Model dojrzałości organizacji w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego
A Kosieradzka, J Smagowicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
52018
Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem standaryzacji pracy
A Kosieradzka, J Smagowicz
42015
Kryteria dojrzałości a obszary procesowe w modelu dojrzałości organizacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego
J Smagowicz
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
32017
Koncepcja metodyki analizy i oceny dla zagrożeń oraz ryzyka z perspektywy administracji centralnej
U Kąkol, J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
32017
Metodyki planowania cywilnego w publicznym zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie
A Kosieradzka, K Rostek, J Zawiła-Niedźwiecki, U Kąkol, M Kisilowski, ...
Politechnika Warszawska, 2018
22018
Systematyka dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
U Kąkol, J Smagowicz
Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems, 31-45, 2018
22018
Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym
J Smagowicz
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship, 2019
12019
Koncepcja Repozytorium Dobrych Praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Smagowicz, M Wiśniewski
Przegląd Organizacji, 46-56, 2019
12019
Scenariusz warsztatu zespołowego pobudzania kreatywności dla rozwiązywania problemów z obszaru logistyki społecznej
J Smagowicz, A Uklańska
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, 2015
12015
Research Method for Management of Thermoplastics Production Improvement in Rubber Industry with the Use of 3D Simulation Modeling
S Forrai, B Ludanyi, IP Szabó, J Smagowicz, C Szwed
Foundations of Management 13 (1), 21-34, 2021
2021
The concept of a pilot study for the verification of a maturity model in public crisis management
A KOSIERADZKA, J SMAGOWICZ
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie 77 …, 2020
2020
Raport-ekspertyza w zakresie analizy dokumentacji, metod i narzędzi informatycznych dedykowanych zarządzaniu ryzykiem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
K Rostek, J Smagowicz, M Wiśniewski
Chair of Management Systems, 2020
2020
Zastosowanie metod i technik w procesach wspomagających proces zarządzania kryzysowego
G Kunikowski, J Smagowicz, A Uklańska
Nowoczesne Systemy Zarządzania 14, 2019
2019
Referat pt.„Model dojrzałości jednostek administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego” na Konferencji „Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych zagrożeń”
J Smagowicz, A Kosieradzka
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship, 2018
2018
Koncepcja badania pilotażowego służącego weryfikacji modelu dojrzałości w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego
A Kosieradzka, J Smagowicz
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2018
2018
Metodyczna struktura repozytorium gromadzenia przykładów dobrych praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz budowy planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego
M Wiśniewski, K Rostek, G Kunikowski, J Smagowicz, ...
Chair of Management Systems, 2017
2017
Zasady organizacji zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej
J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20