Obserwuj
Danuta Szpilko
Danuta Szpilko
Bialystok University of Technology (Politechnika Białostocka)
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Smart city concept in the light of the literature review
J Winkowska, D Szpilko, S Pejić
Engineering Management in Production and Services 11 (2), 2019
1162019
Tourism supply chain–overview of selected literature
D Szpilko
Procedia Engineering 182, 687-693, 2017
642017
Foresight in Higher Education Institutions: Evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 2019
462019
Foresight as a Tool for the Planning and Implementation of Visions for Smart City Development
D Szpilko
Energies 13 (7), 1782, 2020
442020
The use of Delphi method in the process of building a tourism development strategy in the region
D Szpilko
Economics and Management, 329-346, 2014
272014
The Future of Tourism Development in the Podlaskie Voivodeship
D Szpilko
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 977-984, 2015
222015
Social participation of city inhabitants versus their future orientation. Evidence from Poland
D Szpilko, J Szydło, J Winkowska
WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 17, 692-702, 2020
152020
Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego
D Szpilko, R Ziółkowski
Economics and Management 2, 52-73, 2010
132010
Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie
D Szpillko
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016
122016
Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku
D Szpilko, M Gierałtowska, P Golubiewska
Economics and Management 1, 101-114, 2013
102013
The Methods Used in the Construction of a Tourism Development Strategy in the Regions. A Case Study of Poland
D Szpilko
Procedia-Social and Behavioral Sciences 156, 157-160, 2014
92014
Problems of the strategic tourism management in the regions of Poland
J Ejdys, D Szpilko
Actual Problems of Economics 8 (1), 284-294, 2013
82013
Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy
E Szymańska, E Dziedzic, E Panfiluk, K Dębkowska, A Kamocki, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju …, 2015
7*2015
STEEPVL and structural analysis as a tools supporting identification of the driving forces of city development
D Szpilko, E Glińska, J Szydło
European Research Studies Journal 23 (3), 340-363, 2020
62020
Management of multicultural teams. Practical lessons learned from university students
J Szydło, D Szpilko, C Rus, C Osoian
52020
Methodology for Integration of Smart City Dimensions in the Socialised Process of Creating City Development
J Winkowska, D Szpilko
European Research Studies Journal 23 (3), 524-547, 2020
52020
ФОРСАЙТ В СЕКТОРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПОЛЬШИ
И Эйдис, А Гудановска, К Халичка, А Кононюк, А Магрук, Й Назарко, ...
Форсайт 13 (1), 2019
52019
NCRR - New Foresight Research Method
D Szpilko
Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy …, 2016
52016
Wpływ pandemii COVID-19 na zakres i jakość usług kurierskich. Wyniki badań wstępnych
D Szpilko, D Bazydło, E Bondar
Marketing i Rynek 5, 10-22, 2021
32021
Carsharing – nowoczesna forma współdzielonego transportu w smart city
I Godlewska, D Szpilko
Akademia Zarządzania 4, 130-147, 2020
32020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20