Obserwuj
Jakub Niedbalski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
J Niedbalski
Wydawnictwo UŁ, 2013
402013
Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej
J Niedbalski, I Ślęzak
Wydawnictwo UŁ, 2012
402012
Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych
J Niedbalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
392014
Computer supported qualitative research
AP Costa, LP Reis, FN de Sousa, A Moreira, D Lamas
Springer International Publishing, 2017
312017
Computer assisted qualitative data analysis software. Using the NVivo and Atlas. ti in the research projects based on the methodology of grounded theory
J Niedbalski, I Ślęzak
Computer supported qualitative research, 85-94, 2017
292017
Computer analysis of qualitative data in literature and research performed by polish sociologists
J Niedbalski, I Ślęzak
Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 17 (3), 2016
252016
Wymiary, konteksty i wzory karier: proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną: analiza społecznych mechanizmów (re) konstruowania tożsamości
J Niedbalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
192017
Sport jako narzędzie aktywizacji i społecznej integracji osób
J Niedbalski
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 101-118, 2015
182015
Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych
J Niedbalski
Wydawnictwo UŁ, 2013
172013
Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza–rozważania na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz …
J Niedbalski
Studia Humanistyczne AGH 15 (4), 35-51, 2016
152016
Krótki epizod przynależności–„nowy”,„normalny”,„nieznany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym
J Niedbalski
Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego …, 2010
152010
Przemiany percepcji własnego ciała przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną uprawiające sport
J Niedbalski
Studia Socjologiczne 218 (3), 221-240, 2015
142015
CAQDAS–oprogramowanie do komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych. Historia, ewolucja i przyszłość
J Niedbalski
Przegląd Socjologiczny 62 (1), 153-166, 2013
132013
Encounters with CAQDAS: advice for beginner users of computer software for qualitative research
J Niedbalski, I Ślęzak
Qualitative Report 27 (4), 1114–1132, 2022
122022
Wstęp. W kierunku nowego paradygmatu niepełnosprawności
J Niedbalski, M Racław, D Żuchowska-Skiba
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
122017
Między kontrolą a autonomią – instytucjonalne uwarunkowania życia niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej
J Niedbalski
Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania 4, 2013
122013
Computer Supported Qualitative Research: New Trends in Qualitative Research (WCQR2022)
AP Costa, A Moreira, MC Sánchez‐Gómez, S Wa-Mbaleka
Springer Nature, 2022
112022
Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej
J Niedbalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
102019
The Main Features of Nvivo Software and the Procedures of the Grounded Theory Methodology: How to Implement Studies Based on GT Using CAQDAS
J Niedbalski, I Ślęzak
Computer Supported Qualitative Research: New Trends on Qualitative Research …, 2019
102019
Zastosowanie oprogramowania Atlas. ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej
J Niedbalski
Przegląd Socjologii Jakościowej 10 (2), 60-80, 2014
102014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20