Gabriel Borowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment
J Wróblewska-Krepsztul, T Rydzkowski, G Borowski, M Szczypiński, ...
International Journal of Polymer Analysis and Characterization 23 (4), 383-395, 2018
1222018
Advanced oxidation processes for food industrial wastewater decontamination
D Krzemińska, E Neczaj, G Borowski
Journal of Ecological Engineering 16 (2), 2015
552015
Utilization of fine coal waste as a fuel briquettes
G Borowski, JJ Hycnar
International Journal of Coal Preparation and Utilization 33 (4), 194-204, 2013
412013
The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland
K Jóźwiakowski, P Bugajski, K Kurek, MFN de Carvalho, MAA Almeida, ...
Separation and Purification Technology 202, 216-226, 2018
272018
Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego
A Malec, G Borowski
Inżynieria Ekologiczna, 161--170, 2016
192016
Effect of starch binder on charcoal briquette properties
G Borowski, W Stępniewski, K Wójcik-Oliveira
International Agrophysics 31 (4), 571, 2017
162017
The possibility of utilizing coal briquettes with a biomass
G Borowski
Environment Protection Engineering 33 (2), 79, 2007
162007
Możliwości wykorzystania odpadów z energetyki do budowy dróg
G Borowski
Inżynieria ekologiczna, 52-62, 2010
132010
Possibilities of utilization of energy briquettes
G Borowski
Electrical Engineering Research Report 1 (27), 48-51, 2011
122011
Investigation of briquetting of metal waste from the bearing industry
G Borowski, J Kuczmaszewski
Waste Management & Research 23 (5), 473-478, 2005
112005
Utylizacja drobnoziarnistych odpadów metalowych
G Borowski, J Kuczmaszewski
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005
102005
Effect of parameters on moisture removal capacity in the desiccant cooling systems
Ali Alahmer, Sameh Alsaqoor, Gabriel Borowski
Case Studies in Thermal Engineering 13, 100364, 2019
92019
Using Vitrification for Sewage Sludge Combustion Ash Disposal.
G Borowski
Polish Journal of Environmental Studies 24 (5), 2015
92015
Badania przydatności brykietów z popiołów paleniskowych jako podbudowy drogowe
G Borowski, M Miłczak
Postępy nauki i techniki, 136-143, 2010
92010
The use of granulation to reduce dusting and manage of fine coal
M Ozga, G Borowski
Journal of Ecological Engineering 19 (3), 2018
82018
Możliwości zagospodarowania popiołów z termicznego przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych
G Borowski, M Gajewska, E Haustein
Inżynieria i Ochrona Środowiska 17 (3), 393-402, 2014
82014
Suitability tests of fly ashes vitrification from sewage sludge incineration
G Borowski
Archives of Environmental Protection 38 (2), 81-87, 2012
82012
The effect of granulated fly ashes with phosphogypsum on the hardening of cement mortar
G Borowski, JJ Hycnar
Czasopismo Techniczne 2016 (Budownictwo Zeszyt 2-B 2016), 37-45, 2016
72016
Granulowanie i brykietowanie stałych produktów odsiarczania spalin
JJ Hycnar, G Borowski, T Józefiak, A Malec
Inżynieria Ekologiczna, 2015
72015
Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych
JJ Hycnar, G Borowski
Politechnika Lubelska, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20