Piotr Woźniak
Title
Cited by
Cited by
Year
The Late Weichselian glacial record in northern Poland: A new look at debris transport routes by the Fennoscandian Ice Sheet
PP Woźniak, P Czubla
Quaternary International 386, 3-17, 2015
252015
Heavy metals in sediments as evidence for recent pollution and quasi-estuarine processes: an example from Lake Druzno, Poland
W Tylmann, R Gołębiewski, PP Woźniak, K Czarnecka
Environmental Geology 53 (1), 35-46, 2007
192007
New sites with laminated lake sediments in north-eastern Poland: preliminary results of field survey
W Tylmann, PP Woźniak, K Czarnecka, M Jaźwiecka
Limnological Review 6, 283-288, 2006
162006
Petrographic composition and directional properties of tills on the NW surroundings of Gdańsk Bay, Northern Poland
PP Woźniak, P Czubla, G Wysiecka, M Drapella
Geologija 51 (3-4), 59-67, 2009
152009
Przydatność analizy litologicznej glin morenowych w badaniach geomorfologicznych stref marginalnych ostatniego zlodowacenia
PP Woźniak
Przegląd Geologiczny 52 (4), 336-336, 2004
112004
Debris flows with soft-sediment clasts in a Pleistocene glaciolacustrine fan (Gdańsk Bay, Poland)
PP Woźniak, M Pisarska-Jamroży
Catena 165, 178-191, 2018
102018
Unravelling the complex nature of the Upper Weichselian till section at Gdynia Babie Doły, northern Poland
PP Woźniak, P Czubla
Geologos 22 (1), 15-32, 2016
92016
Głazy narzutowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego–potencjał badawczy i geoturystyczny
PP Woźniak, K Tylmann, A Kobiela
Przegląd Geologiczny 63 (4), 256-262+ 198, 2015
82015
Formy kemowe koło Lubowidza w aspekcie paleogeografii pradoliny Redy-Łeby
R Gołębiewski, P Woźniak
W: R. Gołębiewski (red.) Ewolucja Pojezierzy i Pobrzeży Południowobałtyckich …, 2003
82003
Debris flow and glacioisostatic-induced soft-sediment deformation structures in a Pleistocene glaciolacustrine fan: The southern Baltic Sea coast, Poland
M Pisarska-Jamroży, PP Woźniak
Geomorphology 326, 225-238, 2019
72019
A new stratigraphic position of some Early Pleistocene deposits in central Poland
Ł Bujak, B Woronko, H Winter, B Marcinkowski, T Werner, ...
Geological Quarterly 60 (1), 238-251, doi: 10.7306/gq. 1269, 2016
62016
Interpretational problems induced by regional changeability of petrographic till composition
PP Woźniak
Archiv für Geschiebekunde 5 (1-5), 237-250, 2006
62006
Kamienie szwedzkie w kulturze i sztuce Pomorza
D Król, PP Woźniak, L Zakrzewski
Muzeum Archeologiczne, 2004
62004
The Local Last Glacial Maximum of the southern Scandinavian Ice Sheet front: Cosmogenic nuclide dating of erratics in northern Poland
K Tylmann, VR Rinterknecht, PP Woźniak, D Bourlès, I Schimmelpfennig, ...
Quaternary Science Reviews 219, 36-46, 2019
42019
Erratics selection for cosmogenic nuclide exposure dating-an optimization approach.
K Tylmann, PP Woźniak, VR Rinterknecht
Baltica 31 (2), 2018
42018
The stone and brick net sinkers from the Copper Ship-analysis of the materials and surface features
PP Woźniak
Narodowe Muzeum Morskie, 2014
42014
Rachunkowość zabezpieczeń
P Woźniak, R Seredyński
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010
42010
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark
Z PAUL, W RYŁKO, W RĄCZKOWSKI, A WÓJCIK
Myślenice. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, 1996
41996
Directional properties of glacial relief and sediments as an effect of multi-stage evolution: case study of the Tczew Hump, northern Poland
PP Woźniak, P Czubla, W Domachowski, M Świrydo
Quaternary International 501, 33-44, 2019
32019
Kształtowanie się rzeźby i profilu osadów na Pobrzeżu Kaszubskim w czasie zlodowacenia wisły–zarys głównych problemów
PP Woźniak
W: RJ Sokołowski (red.) Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża …, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20