Barbara Dudel
Barbara Dudel
doktor pedagogiki, Uniwersytet w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej
J Uszyńska-Jarmoc, B Dudel, M Głoskowska-Sołdatow
Impuls”, Kraków-Białystok, 2013
82013
Istota i rodzaje kompetencji kluczowych,[in:] Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, edited by J
B Dudel
Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Impuls, Kraków, 2013
72013
Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej (na przykładzie województwa podlaskiego)
B Dudel, M Kowalczuk-Walędziak, K Łogwiniuk, K Szorc, U Wróblewska
Białystok: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno …, 2014
52014
Istota i rodzaje kompetencji kluczowych
B Dudel
J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow (red.) Rozwijanie …, 2013
32013
Kreowanie przestrzeni edukacyjnej w kształceniu matematycznym uczniów klas młodszych w opinii przyszłych nauczycieli. Wybrane aspekty
B Dudel
Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J. (red.) Edukacja dziecka, mity i fakty, 2010
22010
Współczesna przestrzeń edukacyjna uczniów klas młodszych
MGS B. Dudel
J. Izdebska J. Szymanowska, (red.) „Wielowymiarowość przestrzeni życia …, 2009
22009
Tematyka patriotyczna w kształceniu zintegrowanym i propozycje jej realizacji (w wybranych czasopismach metodycznych)
B Dudel
E.J. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.) Patriotyzm a …, 2009
12009
Idea edukacji emancypacyjnej w propozycjach studentek pedagogiki wczesnoszkolnej
B Dudel
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 37 (1), 179-190, 2018
2018
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej
MGS Barbara Dudel
2017
Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne
B Dudel
Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015
2015
Uczniowskie koncepcje uczenia się matematyki. Jak trzecioklasiści widzą swoją edukację matematyczną
B Dudel
Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania,, 2015
2015
Adaptacja czy emancypacja - przyszli nauczyciele klas 1-3 o funkcjach szkoły
B Dudel
Kultura edukacji szkoły wyższej. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności …, 2015
2015
Innowacje w teorii praktyce pedagogicznej (na przykładzie województwa podlaskiego),
B. Dudel, M. Kowalczuk-Walędziak, K. Łogwiniuk, K. Szorc, U. Wróblewska
Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych,, 2014
2014
Z matematyką można się zaprzyjaźnić – płaszczyzna i sfera w kształceniu geometrycznym trzecioklasistów
B. Dudel, S. Raczkowska
Życie Szkoły 8, 14-17, 2014
2014
Jak myśli trzecioklasista – diagnoza myślenia analitycznego i twórczego uczniów klasy III szkoły podstawowej
B Dudel
A. Karpińska, A. Szwarc (red.) Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze …, 2014
2014
Badanie w działaniu – działanie z badaniem. O nieodzowności teoretycznego przygotowania do badania w działaniu
B Dudel
M. Kowalczuk-Walędziak, A. Korzeniecka-Bondar, K. Bocheńska-Włostowska (red …, 2014
2014
An early school student on the way to emancipation – a possibility or a dream
B Dudel
J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel [eds.] Social Contexts of Child Development,, 2013
2013
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne uczniów klas młodszych
JSB B. Dudel
J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow (red.) Rozwijanie …, 2013
2013
Проинновационное поведение в оценке учеников третьего класса начальной школы,
B Dudel
Вучоныя запiскi Брэсцкага дзяржаунага унiверсiтэта iмя А.С.Пушкина. 9, 203-211, 2013
2013
Kompetencje matematyczne uczniów klas trzecich - próba diagnozy
B Dudel
A. Kalinowska (red.) Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i …, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20