Follow
Karol Korcz
Karol Korcz
Adiunkt, Uniwersytet Morski w Gdyni
Verified email at we.umg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
GMDSS as a Data Communication Network for e-Navigation
K Korcz
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2008
272008
System GMDSS: regulaminy, procedury i obsługa
J Czajkowski, K Korcz, P Bojarski, R Bober, P Jatkiewicz, J Hreczycho, ...
Skryba, 2000
192000
Some Aspects of the Modernization Plan for the GMDSS
K Korcz
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2017
142017
Communication systems for safety and security of ships
K Korcz
Journal of KONES 23 (1), 153--160, 2016
92016
GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu
J Czajkowski, K Korcz
Skryba, 2006
92006
Some Radiocommunication aspects of e-Navigation
K Korcz
8th International Navigational Symposium on Marine Navigation and Safety of …, 2009
82009
Strategia e-nawigacji w żegludze morskiej
K Korcz
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 172-175, 2009
82009
Digital measurement of noise parameters of communication receiver
K Korcz, B Paczynska, L Spiralski
Proc. of 12th IMEKO TC4 International Symp. on Electrical Measur. and …, 2002
82002
Concepts of the GMDSS Modernization
K Korcz
Information, Communication, and Environment: Marine Navigation and Safety of …, 2015
72015
Maritime radio information systems
K Korcz
Journal of KONES 24 (3), 127-134, 2017
52017
System rozgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony statków morskich w paśmie MF (NAVDAT)
K Korcz
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 56 (10), 72-76, 2015
52015
Radiokomunikacyjne aspekty planu implementacji strategii e-nawigacji
K Korcz
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 51 (11), 92-96, 2010
52010
Dziesięciolecie systemu GMDSS w świetle obrad Podkomitetu IMO-COMSAR
J Czajkowski, K Korcz
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 50 (5), 15-22, 2009
52009
Postęp prac nad projektem e-Navigation
K Korcz
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Wybrane zagadnienia …, 2015
42015
Szczegółowy przegląd światowego morskiego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS)
K Korcz
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 459--462, CD, 2016
32016
Implementacja systemu LRIT
K Korcz
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 1618-1622, 2012
32012
Yesterday, Today and Tomorrow of the GMDSS
K Korcz
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2011
32011
Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2007: ustalenia końcowe w odniesieniu do radiokomunikacji morskiej
J Czajkowski, K Korcz
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 49 (5), 92-94, 2008
32008
Main aspects of a maritime E-navigation project
K Korcz
Journal of KONES 26, 2019
22019
Progress of Work on e-navigation and the Modernisation of GMDSS
K Korcz
Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20