Follow
Валентин Гусєв
Валентин Гусєв
"Києво-Могилянська академія" [National University of Kyiv-Mohyla Academy]
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Західна філософія нового часу: XVII-XVIII ст
ВІ Гусєв
Либідь, 1998
451998
Вступ до метафізики: Навч. посібник.—К.: Либідь
В Гусєв
392004
Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст: Курс лекцій. Навчальний посібник для вузів./ВІ Гусєв
ВІ Гусєв
К.: Либідь 256, 1994
301994
Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник
ГІ Волинка, ВІ Гусєв
К.: Каравела, 2006
282006
Бунд у суспільно-політичному житті України (кінець XIX ст.-1921 р.)
ВІ Гусєв
Вища школа-XXI,, 2012
142012
Застосувати, як одну з репресивних мір проти професури вислання за межі Федерації
В Гусєв
В. Гусєв//Віче, 119-128, 1994
131994
Вступ до філософії
ГІ Волинка, ВІ Гусєв, ІВ Огородник, ЮО Федів
Київ: Вища школа, 1999
91999
Ґенеза антропологічних концепцій католицької філософії
Б Бичко
К.: Видавничий відділ МП Інтеркрок, 1999
91999
Гносеологічні засади політичної теорії Дж. Локка
В Гусєв
82005
Ідея свободи у філософії Д. Локка
В Гусєв
82001
Про депортацію групи української інтелігенції за кордон у 1922 р.
В Гусєв
Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у, 20-80, 2003
72003
Ув’язнена філософія: діамат та істмат vs червоний позитивізм та червоний екзистенціалізм
В Гусєв
Філософська думка, 16-20, 2009
62009
Ліберальна філософія Джона Локка і американська революція
В Гусєв
62004
Історія України: Навч. посібник/ВІ Гусєв, ЮО Калінцев, СВ Кульчицький/За ред. СВ Куль чицького
ВІ Гусєв
К.: Вища школа, 167-190, 2003
62003
Основи формування інтересу до уроків фізичної культури
ВІ Гусєв
Завуч 15, 13-4, 2002
62002
Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика: підручник для студ. вищих закладів освіти
ГІ Волинка, ВІ Гусєв, ІВ Огородник, ЮО Федів
К.: Вища школа, 1999
61999
Бунд, комфарбанд, євсекції КП (б) У: місце в політичному житті України (1917–1921 рр.)
ВІ Гусєв
К.: Асоціація Україна, 1996
61996
Метафізика як філософська наука
В Гусєв
52016
" Liberal education" в контексті сучасної філософії освіти
В Гусєв
52001
Феномен свідомості та сучасна наука
В Гусєв
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20