Milena Stróżyna
Milena Stróżyna
Verified email at ue.poznan.pl
TitleCited byYear
A framework for the quality-based selection and retrieval of open data-a use case from the maritime domain
M Stróżyna, G Eiden, W Abramowicz, D Filipiak, J Małyszko, K Węcel
Electronic Markets 28 (2), 219-233, 2018
102018
A methodology for quality-based selection of internet data sources in maritime domain
M Stróżyna, G Eiden, D Filipiak, J Małyszko, K Węcel
International Conference on Business Information Systems, 15-27, 2016
52016
Named Entity Disambiguation for Maritime-related Data Retrieved from Heterogenous Sources
J Małyszko, W Abramowicz, M Stróżyna
TRANSNAV: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2016
32016
A dynamic risk assessment for decision support systems in the maritime domain
M Stróżyna, W Abramowicz
Studia Ekonomiczne 243, 295-307, 2015
32015
Architecture of maritime awareness system supplied with external information
M Stróżyna, J Małyszko, K Węcel, D Filipiak, W Abramowicz
Annual of Navigation 23 (1), 135-149, 2016
22016
Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services
M Stróżyna
International Conference on Business Information Systems, 659-674, 2018
2018
Big data for anomaly detection in maritime surveillance: spatial AIS data analysis for tankers
D Filipiak, M Stróżyna, K Węcel, W Abramowicz
Scientific Journal of Polish Naval Academy 59, 2018
2018
Hazard Index for Assessment of Reliability of Supply and Risk in Maritime Domain
M Stróżyna
International Conference on Business Information Systems, 228-241, 2017
2017
Identyfikacja zawinięcia statku do portu z wykorzystaniem systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
A Maciaszek, J Małyszko, M Stróżyna
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (12 Metody, techniki, technologie …, 2017
2017
A Bayesian Network Approach to Assessing the Risk and Reliability of Maritime Transport
M Stróżyna
International Conference on Business Information Systems, 367-378, 2016
2016
The design of e-services in public administration according to the BPM approach–a case study
E Lewańska, W Sokołowska, M Stróżyna
Collegium of Economic Analysis Annals, 97-114, 2016
2016
Projektowanie e-usług dla administracji publicznej w podejściu procesowym-studium przypadku
E Lewańska, W Sokołowska, M Stróżyna
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 97-114, 2016
2016
OF MARITIME AWARENESS SYSTEM SUPPLIED WITH EXTERNAL INFORMATION
M STRÓŻYNA, J MAŁYSZKO, K WĘCEL, D FILIPIAK, W ABRAMOWICZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13