Obserwuj
Małgorzata Bogusz
Małgorzata Bogusz
doktor ekonomii, Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja w Krakowie
Zweryfikowany adres z ur.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
New knowledge networks of small-scale farmers in Europe’s periphery
LA Sutherland, L Madureira, V Dirimanova, M Bogusz, J Kania, ...
Land Use Policy 63, 428-439, 2017
1082017
The concept of zero waste in the context of supporting environmental protection by consumers
M Bogusz, R Matysik-Pejas, A Krasnodębski, P Dziekański
Energies 14 (18), 5964, 2021
352021
Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
M Bogusz, E Kmita-Dziasek
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 155-166, 2015
172015
Farm education as a component of sustainable development in selected countries of the European union
M Kowalska, W Knapik, M Bogusz
PROBLEMY EKOROZWOJU–PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 11 (2), 81-88, 2016
152016
Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna
A Niedziolka, M Bogusz
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 64, 2011
122011
Ocena wykorzystania funduszy UE w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
M Bogusz, L Paluch
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (1), 2011
112011
Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych położonych na obszarze polskich Karpat
M Bogusz, B Kiełbasa
Problemy drobnych gospodarstw rolnych 1, 5-21, 2014
102014
WYBRANE PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ WOBEC OSÓB STARSZYCH NA POZIOMIE LOKALNYM-SZTUKA PARTYCYPACJI.
M Bogusz, S Ostrowska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
92016
Rozwój lokalny obszarów wiejskich w perspektywie społeczno-ekonomicznej
M Kowalska, W Knapik, M Bogusz, B Kiełbasa, A Niedziółka, ...
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, 2015
82015
Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na tworzenie gospodarstw młodych rolników
B Kiełbasa, M Bogusz
Marketing i Rynek, 96-103, 2014
82014
Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycznych w Karpatach polskich
A Brelik, M Bogusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (13), 2011
82011
Spatial Differentiation of Agricultural Potential and the Level of Development of Voivodeships in Poland in 2008–2018
P Prus, P Dziekański, M Bogusz, M Szczepanek
Agriculture 11 (3), 229, 2021
72021
Zagrody edukacyjne jako przykład markowego produktu turystyki wiejskiej
M Bogusz, M Wojcieszak
Intercathedra, 329-334, 2018
62018
Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
E Kmita-Dziasek, M Bogusz
Wojciechowska (red.), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i …, 2017
62017
Efekty pracy doradczej we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na przykładzie województwa małopolskiego
J Kania, M Bogusz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 12 (5), 2010
62010
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie małopolskim,[w:] S
J Kania, M Bogusz
Zawisza (red.), Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności …, 2009
62009
Formy i metody doradztwa w agrobiznesie na podstawie działalności szkoleniowej ośrodków doradztwa rolniczego w dobie pandemii COVID-19
M Bogusz, B Kiełbasa
Turystyka i Rozwój Regionalny, 15-26, 2021
52021
Education in rural areas in the selected EU countries on the example of educational farms
A Sin, C Nowak, M Bogusz, E Kmita-Dziasek, M Kowalska
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2018
52018
Sources and structure of income of agritourism farms in the Polish Carpathian Mountains
J Kania, M Bogusz
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15 (3), 15-26, 2016
52016
Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
E KMItA-dZIASEK
W TURYSTYCE WIEJSKIEJ A NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA NA OBSZARACH WIEJSKICH, 155, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20