Stanisław Szombara
Stanisław Szombara
AGH University of Science And Technology, Department of Integrated Geodesy and Cartography Kraków
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS)
P Wężyk, N Borowiec, S Szombara, R Wańczyk
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 18, 2008
132008
A method for assessing generalized data accuracy with linear object resolution verification
T Chrobak, S Szombara, K Kozoł, M Lupa
Geocarto International 32 (3), 238-256, 2017
122017
The use of cartographic control points in the harmonization and revision of MRDBs
T Chrobak, M Lupa, S Szombara, D Dejniak
Geocarto International 34 (3), 260-275, 2019
72019
Annual crustal deformation based on GNSS observations between 1996 and 2016
K Maciuk, S Szombara
Arabian Journal of Geosciences 11 (21), 1-12, 2018
72018
Zastosowanie obiektowo zorientowanej analizy obrazu (GEOBIA) wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji obszaru miasta Krakowa
P Wężyk, R de Kok, S Szombara
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 791-800, 2007
72007
Limits of colour perception in the context of minimum dimensions in digital cartography
M Lupa, S Szombara, M Chuchro, T Chrobak
ISPRS International Journal of Geo-Information 6 (9), 276, 2017
62017
Application of elementary triangle in collapse operator of digital cartographic generalisation process
S Szombara
Technical Sciences 14, 2011
62011
Generation of digital surface and terrain models of the Tatra mountains based on airborne laser scanning (ALS) point cloud
P Wezyk, N Borowiec, S Szombara, R Wanczyk
Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing 18, 651-661, 2008
62008
Geostatistical prediction of a local geometric geoid-kriging and cokriging with the use of EGM2008 geopotential model
M Ligas, S Szombara
Studia Geophysica et Geodaetica 62 (2), 187-205, 2018
52018
Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych
T Chrobak, K Kozioł, M Lupa, S Szombara
Wydawnictwo AGH, 2013
52013
Unambiguous collapse operator of digital cartographic generalisation
S Szombara
Proceedings of 16th ICA Workshop on Generalisation and Map Production, 23-24, 2013
52013
Comparison of methods used in cartography for the skeletonisation of areal objects
S Szombara
Geoinformatica Polonica 14 (1), 8, 2015
42015
Transformation of areal objects into linear objects, regarding the map scale
SS Szombara
Geoinformatica Polonica 12 (1), 143-8, 2013
42013
New method of creation data for natural objects in MRDB based on new simplification algorithm
K Kozioł, S Szombara
26th International Cartographic Conference, 2013
32013
Analyses of the Prądnik riverbed shape based on archival and contemporary data sets—Old maps, LiDAR, DTMs, orthophotomaps and cross-sectional profile measurements
S Szombara, P Lewińska, A Żądło, M Róg, K Maciuk
Remote Sensing 12 (14), 2208, 2020
22020
Mining Activity and its Remains-The Possibilities of Obtaining, Analysing and Disseminating of Various Data on the Example of Miedzianka, Lower Silesia, Poland.
R Kawiecka, A Krawczyk, P Lewińska, K Pargieła, S Szombara, A Tama, ...
Journal of Applied Engineering Sciences 8 (2), 2018
22018
Comparative analysis of arcGISs and qGIS in terms of the transformations’ runtime
J Dębicka, S Szombara
Geoinformatica Polonica 2018 (2018)), 99-108, 2018
22018
Automatyczne wyznaczenie punktów osnowy kartograficznej dla upraszczanej linii brzegowej w procesie generalizacji z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMap.
S Szombara, K Kozioł
Geomatyka i Inżynieria 2, 51-62, 2010
22010
The measurements of snow cover volume in the area of Szrenicki Cirque
P Lewińska, D Sowiński, S Szombara
E3S Web of Conferences 49, 00067, 2018
12018
Stability of permanent EPN stations near the Baltic Sea shoreline
S Szombara, K Maciuk
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 317-320, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20