Obserwuj
Mateusz Gortat
Mateusz Gortat
Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego
Zweryfikowany adres z poczta.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Impact of copper (Cu) at the dose of 50 mg on haematological and biochemical blood parameters in turkeys, and level of Cu accumulation in the selected tissues as a source of …
B Makarski, M Gortat, J Lechowski, W Zukiewicz-Sobczak, P Sobczak, ...
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 21 (3), 2014
162014
Effect of supplementation with copper in different chemical forms on selected physiological blood markers and content of minerals in selected tissues of turkeys
B Makarski, M Gortat
Journal of Elementology 16 (4), 2011
72011
Samoocena i poczucie samotności a zadowolenie z życia u pensjonariuszy domów pomocy społecznej
A Herman, P Ciszek, M Gortat
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia …, 2018
52018
Orthorexia nervosa-a distorted approach to healthy eating.
M Gortat, M Samardakiewicz, A Perzyński
Psychiatria Polska 55 (2), 421-433, 2021
32021
Polish Adaptation of the TOS Scale in the Adult Population and Comparison with the ORTO-15 Scale
M Gortat, M Samardakiewicz
2022
Ortoreksja–wypaczone podejście do zdrowego odżywiania się
M Gortat, M Samardakiewicz, A Perzyński
Psychiatr. Pol 55 (2), 421-433, 2021
2021
Leaf petioles blanching influence on the yield and chemical composition of cardoon (Cynara cardunculus L.)
A Sałata, M Gortat, H Buczkowska
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 16 (6), 2017
2017
Przegląd i charakterystyka najczęściej występujących mikotoksyn
E Broda, D Wolski, M Gortat
Nauki Przyrodnicze 2 (12), 37-47, 2016
2016
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną karda (Cynara cardunculus L.) do bezpośredniego spożycia
M Gortat
2016
SCELETIUM TORTUOSUM L. ROŚLINA LECZNICZA O WŁAŚCIWOŚCIACH PSYCHOAKTYWNYCH–WYSTĘPOWANIE, UPRAWA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI
M Gortat
Nauki Przyrodnicze, 41-49, 2014
2014
Budowa oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowe wybranych monoterpenów znajdujących się w roślinach
M Gortat
Nauki Przyrodnicze, 2013
2013
Jesienne warzywa i ich właściwości prozdrowotne
M Gortaty
Nauki przyrodnicze 1 (2013), 3-11, 2013
2013
Biodostępność magnezu i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
M Gortat
Nauki Przyrodnicze, 2013
2013
Ortoreksja jako zagrożenie dla zdrowia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka
M Gortat
Rodzaje bioreaktorów i ich wykorzystanie w biotechnologii
M Pałys, M Gortat
Samoocena a zadowolenie z życia u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z różnymi trudnościami komunikacyjnymi
P Ciszek, A Herman, M Gortat
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16