Obserwuj
Mateusz Gortat
Mateusz Gortat
Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Instytut Edukacji i Doskonalenia Praktycznego
Zweryfikowany adres z poczta.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Orthorexia nervosa-a distorted approach to healthy eating.
M Gortat, M Samardakiewicz, A Perzyński
Psychiatria polska 55 (2), 421-433, 2021
192021
Impact of copper (Cu) at the dose of 50 mg on haematological and biochemical blood parameters in turkeys, and level of Cu accumulation in the selected tissues as a source of …
B Makarski, M Gortat, J Lechowski, W Zukiewicz-Sobczak, P Sobczak, ...
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 21 (3), 2014
162014
Samoocena i poczucie samotności a zadowolenie z życia u pensjonariuszy domów pomocy społecznej
A Herman, P Ciszek, M Gortat
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia …, 2018
82018
Effect of supplementation with copper in different chemical forms on selected physiological blood markers and content of minerals in selected tissues of turkeys
B Makarski, M Gortat
Journal of Elementology 16 (4), 2011
72011
Ortoreksja–wypaczone podejście do zdrowego odżywiania się
M Gortat, M Samardakiewicz, A Perzyński
Psychiatr. Pol 55 (2), 421-433, 2021
52021
Leaf petioles blanching influence on the yield and chemical composition of cardoon (Cynara cardunculus L.)
A Sałata, M Gortat, H Buczkowska
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 16 (6), 41-56, 2017
12017
Intra-and Interpersonal Dimensions of Orthorexia: Preliminary Development and Validation of an Intra-and Interpersonal Effects Scale for Orthorexia
W Styk, M Gortat, E Samardakiewicz-Kirol, S Zmorzynski, ...
Nutrients 16 (7), 1010, 2024
2024
Measuring Pathological and Nonpathological Orthorexic Behavior: Validation of the Teruel Orthorexia Scale (TOS) among Polish Adults
W Styk, M Gortat, E Samardakiewicz-Kirol, S Zmorzynski, ...
Nutrients 16 (5), 638, 2024
2024
Polish Adaptation of the TOS Scale in the Adult Population and Comparison with the ORTO-15 Scale
M Gortat, M Samardakiewicz
2022
Ortoreksja jako zagrożenie dla zdrowia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka
M Gortat
2021
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną karda (Cynara cardunculus L.) do bezpośredniego spożycia
M Gortat
2016
Budowa oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowe wybranych monoterpenów znajdujących się w roślinach
M Gortat
Nauki Przyrodnicze, 2013
2013
Jesienne warzywa i ich właściwości prozdrowotne
M Gortaty
Nauki przyrodnicze 1 (2013), 3-11, 2013
2013
Biodostępność magnezu i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
M Gortat
Nauki Przyrodnicze, 2013
2013
Rodzaje bioreaktorów i ich wykorzystanie w biotechnologii
M Pałys, M Gortat
Samoocena a zadowolenie z życia u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z różnymi trudnościami komunikacyjnymi
P Ciszek, A Herman, M Gortat
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16