Obserwuj
Володимир Якович Білоножко
Володимир Якович Білоножко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Біологічні основи овочівництва
ОЮ Барабаш, ЛК Тараненко, ЗД Сич
К.: Арістей 344, 1.1-9, 2005
1382005
Генетика, селекція і насінництво гречки
ОС Алексеєва, ЛК Тараненко, ММ Малина
К.: Вища школа 213, 2004
452004
Культура гречихи. История культуры, ботанические и биологические особенности
ЕС Алексеева, И Елагин, Л Тараненко, Л Бочкарева, Л Малина, ...
Камянец-Подольский: друкарня ПП Мошака МІ–2005.–192 с, 2005
282005
Технология возделывания гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ВЯ Билоножко
Кишиневский СХИ, Каменец-Подольский СХИ, 1981
251981
Лінгводидактичні засади функціонування інтерактивних методів на уроках української мови в старших класах
НВ Солодюк
Херсонський державний університет. Херсон, 2009, 2009
182009
Культура гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ЛК Тараненко, ЛП Бочкарева, ММ Малина, ...
История культуры, ботанические и биологические особенности. Каменец …, 2005
162005
Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки: Монографія
ВЯ Білоножко, АП Березовський, СП Полторецький, НМ Полторецька
Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010
142010
Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench.)
ЛК Тараненко, ОЛ Яцишен
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 13-14, 2014
102014
Соціальна активність особистості студентської молоді–пріоритетний напрямок розвитку українського державотворення
АВ Мурзіна, НВ Солодюк
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 82-87, 2012
102012
Генетическое обоснование совершенствования методов селекции гречихи
ЛК Тараненко
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени ВИ Ленина южное …, 1989
101989
Особливості функціонування інтерактивних методів на уроках української мови в старших класах
Н Солодюк
Українська мова і література в школі, 5-10, 2010
92010
Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України
ВЯ Білоножко
–Харків, 2004.–34 с, 0
9
Необхідність забезпечення формування екологічної культури студентів аграрних ВНЗ
ВЯ Білоножко
Наука і методика: Зб. наук. праць/Редкол.: АФ Бойчук та ін.–К.: Аграрна освіта, 2006
82006
Індукований мутагенез в селекції люпину
НВ Солодюк, АТ Фартушняк, ОВ Головченко
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть.–К.: Логос 2, 236-244, 2001
82001
Анатомічна структура епідермісу листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду Лінтур і його бакових сумішей із біопрепаратом Агат-25К
ВЯ Білоножко, ВП Карпенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 5-8, 2009
72009
Формування дослідницької компетентності студентів-медиків
НВ Солодюк
Науковий вісник Донбасу, 2015
62015
Конкурентоздатність та сортовий потенціал ріпаку (Brassica Napus Oleifera Annua Metzger) в Україні
АМ Кирильчук, НМ Солодюк
Корми і кормовиробництво, 110-115, 2013
62013
Оцінка показників урожайності насіння гречки
ВЯ Білоножко, АП Березовський, СП Полторецький
Вісник аграрної науки, 40-42, 2002
62002
Урожайність гречки залежно від крупності насіння
ВЯ Білоножко, ОВ Аверчев, СП Полторецький
Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць.–Вип 19, 87-92, 2001
62001
Використання методу проектів у процесі засвоєння старшокласниками мовленнєвих відомостей
Н Солодюк
ВІСНИК, 71, 1999
61999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20