Obserwuj
Володимир Якович Білоножко
Володимир Якович Білоножко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Біологічні основи овочівництва
ОЮ Барабаш, ЛК Тараненко, ЗД Сич
К.: Арістей 354, 2, 2005
1162005
Генетика, селекція і насінництво гречки
ОС Алексеєва, ЛК Тараненко, ММ Малина
К.: Вища школа 213, 2004
372004
Культура гречихи. История культуры, ботанические и биологические особенности
ЕС Алексеева, И Елагин, Л Тараненко, Л Бочкарева, Л Малина, ...
Камянец-Подольский: друкарня ПП Мошака МІ–2005.–192 с, 2005
262005
Культура гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ЛК Тараненко, Л Бочкарева, Л Малина, ...
КаменецПодольск 3, 473-486, 2005
162005
Лінгводидактичні засади функціонування інтерактивних методів на уроках української мови в старших класах
НВ Солодюк
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія та методика навчання …, 2009
142009
Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки: Монографія
ВЯ Білоножко, АП Березовський, СП Полторецький, НМ Полторецька
Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010
112010
Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench.)
ЛК Тараненко, ОЛ Яцишен
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 13-14, 2014
102014
Генетическое обоснование совершенствования методов селекции гречихи
ЛК Тараненко
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени ВИ Ленина южное …, 1989
101989
Соціальна активність особистості студентської молоді–пріоритетний напрямок розвитку українського державотворення
АВ Мурзіна, НВ Солодюк
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 82-87, 2012
92012
Особливості функціонування інтерактивних методів на уроках української мови в старших класах
Н Солодюк
Українська мова і література в школі, 5-10, 2010
72010
Анатомічна структура епідермісу листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду Лінтур і його бакових сумішей із біопрепаратом Агат-25К
ВЯ Білоножко, ВП Карпенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії.–2009.–ғ 1, 5-8, 2009
72009
Необхідність забезпечення формування екологічної культури студентів аграрних ВНЗ
ВЯ Білоножко
Наука і методика: Зб. наук. праць/Редкол.: АФ Бойчук та ін.–К.: Аграрна освіта, 2006
72006
Індукований мутагенез в селекції люпину
НВ Солодюк, АТ Фартушняк, ОВ Головченко
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть.–К.: Логос 2, 236-244, 2001
72001
Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України
ВЯ Білоножко
–Харків, 2004.–34 с, 0
7
Перспективи вирощування гречки в Україні
ОЛ Яцишен, ЛК Тараненко
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2015
52015
Конкурентоздатність та сортовий потенціал ріпаку (Brassica Napus Oleifera Annua Metzger) в Україні
АМ Кирильчук, НМ Солодюк
Корми і кормовиробництво, 110-115, 2013
52013
Экспериментальный мутагенез в селекции гречихи
ЕС Алексеева, ВА Рарок, ВЯ Билоножко
Каменец-Подольский: Аксиома, 2006
52006
Культура гречихи. Ч. 3. Технология возделывания гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ВЯ Билоножко, ЕВ Кващук, ММ Малина, ...
Каменец-Подольский: Издатель Мошак МИ, 2005
52005
Урожайність гречки залежно від крупності насіння
ВЯ Білоножко, ОВ Аверчев, СП Полторецький
Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць.–Вип 19, 87-92, 2001
52001
Формування дослідницької компетентності студентів-медиків
НВ Солодюк
Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу» 3 (31), 2015
42015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20