Eryk Szwarc
Eryk Szwarc
Zweryfikowany adres z tu.koszalin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Competence allocation planning robust to unexpected staff absenteeism
E Szwarc, G Bocewicz, Z Banaszak, J Wikarek
Eksploatacja i Niezawodność 21, 2019
52019
Competence management in teacher assignment planning
E Szwarc, I Bach-Dąbrowska, G Bocewicz
International Conference on Information and Software Technologies, 449-460, 2018
52018
Planning a teacher staff competence structure robust to unexpected personnel absence
E Szwarc, G Bocewicz, IB Dąbrowska
IFAC-PapersOnLine 52 (13), 2740-2745, 2019
42019
Declarative model of competences assessment robust to personnel absence
E Szwarc, G Bocewicz, I Bach-Dąbrowska, Z Banaszak
International Conference on Information and Software Technologies, 12-23, 2019
22019
Ocena odporności planu obsady zajęć dydaktycznych na zmianę liczby grup zajęciowych
E Szwarc
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce–teoria i praktyka 26 (3), 135-146, 2018
22018
Kompetencje kadry akademickiej i minima kadrowe w planowaniu obsady zajęć dydaktycznych
E Szwarc, G Bocewicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 69 (1218), 113-128, 2017
22017
Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa lotów
M Kopczewski, E Szwarc
Koszalin, 2013
22013
Komputerowe wspomaganie zarządzania kompetencjami jako metoda zarządzania zasobami ludzkimi
M Kopczewski, E Szwarc
Materiały z konferencji pt.„Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji …, 2009
22009
Competence-Oriented Recruitment of a Project Team Robust to Disruptions
E Szwarc, I Nielsen, C Smutnicki, G Bocewicz
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 13-25, 2020
12020
Proactive Planning of Project Team Members’ Competences
E Szwarc, J Wikarek
Foundations of Management 12 (1), 71-84, 2020
12020
Narzędziowo wsparte zarządzanie zmianą w procesie planowania obsady zajęć dydaktycznych
E Szwarc, I Bach-Dąbrowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (10, cz. 2 Finansowe i organizacyjne …, 2018
12018
WPŁYW CECH OSOBOWOŚCIOWYCH I KOMPETENCJI CZŁONKÓW ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH NA TERMINOWOŚĆ I JAKOŚĆ REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
E Szwarc, K Szkatuła, PMO Optymalizacji, G Bocewicz
Wydawnictwo Media Press, Łódź, 2010
12010
Wykorzystanie techniki MBTI w budowaniu zespołu projektowego
M Kopczewski, E Szwarc
Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, 2009
12009
Interactive Planning of Competency-Driven University Teaching Staff Allocation
E Szwarc, J Wikarek, A Gola, G Bocewicz, Z Banaszak
Applied Sciences 10 (14), 4894, 2020
2020
Informatyczne wsparcie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych
E Szwarc, M Kopczewski
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 37--51, 2017
2017
Personality in project management methods
E Szwarc, K Szkatuła, K Bzdyra
Applied Computer Science 5, 2009
2009
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora MSP w aspekcie wdrożenia innowacji
E Szwarc, J Patalas, K Szkatuła
Pomiary Automatyka Robotyka 13, 171-180, 2009
2009
Planowanie obsługi sieci dystrybucji odpadów poprodukcyjnych z wykorzystaniem technik programowania w logice ograniczeń
M Mądry, E Szwarc, K Bzdyra
Logistyka, CD-CD, 2008
2008
Hurtownia danych w systemie zarządzania logistyką
M KOPCZEWSKI, E Szwarc
Logistyka, CD-CD, 2008
2008
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W PLANOWANIU OBSADY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA UCZELNI WYŻSZEJ
E SZWARC, G BOCEWICZ
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20