Eryk Szwarc
Eryk Szwarc
Zweryfikowany adres z tu.koszalin.pl
TytułCytowane przezRok
Komputerowe wspomaganie zarządzania kompetencjami jako metoda zarządzania zasobami ludzkimi
M Kopczewski, E Szwarc
Materiały z konferencji pt.„Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji …, 2009
22009
Kompetencje kadry akademickiej i minima kadrowe w planowaniu obsady zajęć dydaktycznych
E Szwarc, G Bocewicz
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 113, 2017
12017
Wpływ cech osobowościowych i kompetencji członków zespołów projektowych na terminowość i jakość realizowanego przedsięwzięcia, Zarządzanie kompetencjami a Human Performance …
E Szwarc, K Szkatuła, G Bocewicz
Wydawnictwo Media Press, Łódź, 2010
12010
Wykorzystanie techniki MBTI w budowaniu zespołu projektowego
M Kopczewski, E Szwarc
Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, 2009
12009
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW
M KOPCZEWSKI, E SZWARC
1
Competence Management in Teacher Assignment Planning
E Szwarc, I Bach-Dąbrowska, G Bocewicz
International Conference on Information and Software Technologies, 449-460, 2018
2018
Informatyczne wsparcie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych
E Szwarc, M Kopczewski
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 37--51, 2017
2017
Personality in project management methods
E Szwarc, K Szkatuła, K Bzdyra
Applied Computer Science 5, 2009
2009
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora MSP w aspekcie wdrożenia innowacji
E Szwarc, J Patalas, K Szkatuła
Pomiary Automatyka Robotyka 13, 171-180, 2009
2009
Społeczeństwo informacyjne a Edukacja
E Czerwińska, E Szwarc
Modele inżynierii teleinformatyki (wybrane zastosowania), Wydawnictwo …, 2008
2008
Planowanie obsługi sieci dystrybucji odpadów poprodukcyjnych z wykorzystaniem technik programowania w logice ograniczeń
M Mądry, E Szwarc, K Bzdyra
Logistyka, CD-CD, 2008
2008
Hurtownia danych w systemie zarządzania logistyką
M KOPCZEWSKI, E Szwarc
Logistyka, CD-CD, 2008
2008
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W PLANOWANIU OBSADY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA UCZELNI WYŻSZEJ
E SZWARC, G BOCEWICZ
KOMPETENCJE KADRY AKADEMICKIEJ I MINIMA KADROWE W PLANOWANIU OBSADY
E SZWARC, G BOCEWICZ
KIEROWANIE Z WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH–TEORIA I PRAKTYKA
M KOPCZEWSKI, A PAŁCZYŃSKI, E SZWARC
proposed model of work scheduling problem for call-center workers. Constrants
K Szkatula, E Szwarc, W Muszyński
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W PLANOWANIU PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH
E SZWARC, BD Irena
System Wspomagania Planowania Inwestycji (SWPI)
E Szwarc
Wspomaganie decyzji przy budowaniu zespołu projektowego
K SZKATUŁA, E SZWARC
ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 19, 0
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ A ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM
E SZWARC, M KOPCZEWSKI
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20