Eryk Szwarc
Eryk Szwarc
Verified email at tu.koszalin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Competence allocation planning robust to unexpected staff absenteeism
E Szwarc, G Bocewicz, Z Banaszak, J Wikarek
Eksploatacja i Niezawodność 21, 2019
72019
Planning a teacher staff competence structure robust to unexpected personnel absence
E Szwarc, G Bocewicz, IB Dąbrowska
IFAC-PapersOnLine 52 (13), 2740-2745, 2019
52019
Competence management in teacher assignment planning
E Szwarc, I Bach-Dąbrowska, G Bocewicz
International Conference on Information and Software Technologies, 449-460, 2018
52018
Impact of strategic cooperation under competition on green product manufacturing
I Nielsen, S Majumder, E Szwarc, S Saha
Sustainability 12 (24), 10248, 2020
32020
Declarative model of competences assessment robust to personnel absence
E Szwarc, G Bocewicz, I Bach-Dąbrowska, Z Banaszak
International Conference on Information and Software Technologies, 12-23, 2019
32019
Ocena odporności planu obsady zajęć dydaktycznych na zmianę liczby grup zajęciowych
E Szwarc
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce–teoria i praktyka 26 (3), 135-146, 2018
22018
Kompetencje kadry akademickiej i minima kadrowe w planowaniu obsady zajęć dydaktycznych
E Szwarc, G Bocewicz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 69 (1218), 113-128, 2017
22017
Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa lotów
M Kopczewski, E Szwarc
Koszalin, 2013
22013
Komputerowe wspomaganie zarządzania kompetencjami jako metoda zarządzania zasobami ludzkimi
M Kopczewski, E Szwarc
Materiały z konferencji pt.„Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji …, 2009
22009
Competence-oriented recruitment of a project team robust to disruptions
E Szwarc, I Nielsen, C Smutnicki, G Bocewicz
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 13-25, 2020
12020
Proactive planning of project team members’ competences
E Szwarc, J Wikarek
Foundations of Management 12 (1), 71-84, 2020
12020
Narzędziowo wsparte zarządzanie zmianą w procesie planowania obsady zajęć dydaktycznych
E Szwarc, I Bach-Dąbrowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (10, cz. 2 Finansowe i organizacyjne …, 2018
12018
WPŁYW CECH OSOBOWOŚCIOWYCH I KOMPETENCJI CZŁONKÓW ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH NA TERMINOWOŚĆ I JAKOŚĆ REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
E Szwarc, K Szkatuła, PMO Optymalizacji, G Bocewicz
Wydawnictwo Media Press, Łódź, 2010
12010
Wykorzystanie techniki MBTI w budowaniu zespołu projektowego
M Kopczewski, E Szwarc
Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, 2009
12009
A classification of countries and regions by degree of the spread of coronavirus based on statistical criteria
A Wilinski, E Szwarc
Expert Systems with Applications, 114654, 2021
2021
A competency-driven staff assignment approach to improving employee scheduling robustness
G Bocewicz, E Szwarc, J Wikarek, P Nielsen, Z Banaszak
Eksploatacja i Niezawodnosc 23 (1), 117-131, 2021
2021
Competence-oriented project team planning–university case study
E Szwarc, I Nielsen, C Smutnicki, G Bocewicz, Z Banaszak, J Bilski
Journal of Information and Telecommunication, 1-24, 2020
2020
Metoda planowania struktur kompetencji odpornych na zakłócenia-studum przypadku firmy IT
E Szwarc, J Bilski, H Budzisz
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2020
2020
Interactive Planning of Competency-Driven University Teaching Staff Allocation
E Szwarc, J Wikarek, A Gola, G Bocewicz, Z Banaszak
Applied Sciences 10 (14), 4894, 2020
2020
Informatyczne wsparcie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych
E Szwarc, M Kopczewski
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 37--51, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20