Olena Hrybiuk (Олена Гриб'юк)
Olena Hrybiuk (Олена Гриб'юк)
Institute of Information Technologies and Learning Tools
Zweryfikowany adres z iitta.gov.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry
ОО Гриб'юк
The First International Conference on Eurasian scientific development …, 2014
532014
Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry.
O Grybyuk
Proceedings of the First International conference on Eurasian scientific …, 2014
53*2014
Prospects of the implementation of cloud technologies in education
ОО Гриб’юк
Theory and methods of e-learning 4 (1), 45-58, 2014
50*2014
Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті
ОО Гриб'юк
Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць, 45-58, 2013
502013
Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу
ОО Гриб'юк
Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної …, 2015
442015
Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу./Гриб’юк ОО
ОО Гриб'юк
Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної …, 2015
442015
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління
ОО Гриб'юк
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 2015
392015
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління.
ОО Гриб’юк
“Science”, the European Association of pedagogues and psychologists …, 2014
392014
Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики в контексті підвищення якості освіти.
ОО Гриб’юк
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
302013
Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики
ОО Гриб’юк, МІ Жалдак
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно …, 2013
302013
Математичне моделювання при навчанні дисциплін математичного та хіміко-біологічного циклів: навчально-методичний посібник для учителів
ОО Гриб'юк
Рівне: РДГУ, 2010
282010
Когнітивна теорія комп’ютерно орієнтованої системи навчання природничо-математичних дисциплін та взаємозв’язки вербальної і візуальної компонент
ОО Гриб'юк
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
262015
Система динамічної математики GeoGebra як засіб активізації дослідницької діяльності учнів
ОО Гриб’юк, ВЛ Юнчик
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015
232015
Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілю
ОО Гриб'юк
Навчально-методичний посібник для учителів., 207, 2013
23*2013
Перспективи впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу у загальноосвітніх навчальних закладах України
ОО Гриб'юк
Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка. Серія педагогічна [редкол …, 2016
222016
Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів
ОО Гриб’юк
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній …, 2013
222013
Improvement of the Educational Process by the Creation of Centers for Intellectual Development and Scientific and Technical Creativity
O Hrybiuk
Advances in Manufacturing II, 370-382, 2019
212019
Problems of Expert Evaluation in Terms of the Use of Variative Models of a Computer-Oriented Learning Environment of Mathematical and Natural Science Disciplines in Schools
O Hrybiuk
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 101-118, 2019
172019
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання математики у загальноосвітньому навчальному закладі
ОО Гриб'юк
Teoria i praktyka – znaczenie badań naukowych: Zbiór raportów naukowych (29 …, 2013
172013
Використання систем комп'ютерної математики у контексті моделі змішаного навчання
ОО Гриб’юк, ВЛ Юнчик
Математика. Інформаційні технології. Освіта: [зб. статей] / СНУ імені Лесі …, 2015
162015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20