Dorota Konopka
Dorota Konopka
doktor socjologii
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna
Konopka
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3 (36), 20-29, 2015
112015
Dysfunkcje administracji publicznej a kapitał społeczny
D Konopka, J Sitniewska
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 20 (3), 32-39, 2011
72011
Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: Samorządność w warunkach kryzysu, red
D Konopka
S. Partycki Wydawnictwo KUL, Lublin, 2013
52013
Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju
A Herman, D Konopka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 786, 33-40, 2013
42013
Zaufanie publiczne w warunkach niekompletnej globalizacji
A Herman, D Konopka
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację …, 2013
4*2013
Trust and Mistrust in Business Relationships
D Konopka
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 8 (751), 2012
42012
Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności
A Herman, D Konopka
Zeszyty Naukowe, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 737 (56), 2012
32012
Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce
D Konopka
Samorządność w warunkach kryzysu, 2013
22013
Zachowania patologiczne społecznie i dewiacyjne w administracji a zaufanie
D Konopka
Patologie w administracji publicznej, 2009
2*2009
Direct participation in Poland
D Konopka, A Zybała
12018
Searching for a more socially responsible theoretical concept of economic value mamagement /proposal of undertaking an international reasearch subject
DK A. Herman
State, Society and Business – Development of Contemporary Management, 85-94, 2016
12016
Efektywna i skuteczna komunikacja jako element budowy zaufania pomiędzy urzędem a jego klientem (raport z badań w wybranych urzędach województwa dolnośląskiego)
D Konopka, J Sitniewska
Samorząd Terytorialny, 107-121, 2014
12014
Znaczenie zaufania i kooperacji w wymiarach lokalnych widziane z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce
D Konopka
1*
W duecie. Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do procesu chłodzenia w elektrociepłowni
D Konopka
Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2019
2019
Moce synergii glokalizacyjnych wzmocnieniem aktywności obywatelskiej
D Konopka
Falująca obywatelskość. Stare wzory, nowe tendencje, 181, 2019
2019
Recenzja książki: Barbara Szatur-Jaworska (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018
D Konopka
Studia z Polityki Publicznej 5 (4 (20)), 163-167, 2018
2018
Nauki o polityce publicznej in statu nascendi
D Konopka
Studia z Polityki Publicznej 20 (4), 163-167, 2018
2018
Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie koncepcji teorii pól Pierre’a Bourdieu
D Konopka
Studia z Polityki Publicznej 17 (1), 49-62, 2018
2018
Glokalizacja zaufania publicznego w koncepcji zarządzania wartością
D Konopka
Zarządzanie i Finanse 15 (2, cz. 1), 149-162, 2017
2017
Zaufanie jako istotna podstawa wartości publicznej
D Konopka
Świat pracy: instytucje i wartości, 177-193, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20