Robert Guzik
Robert Guzik
Associate Professor of Economic Geography, Jagiellonian University
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Industrial upgrading through foreign direct investment in Central European automotive manufacturing
P Pavlínek, B Domański, R Guzik
European Urban and Regional Studies 16 (1), 43-63, 2009
2562009
Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego
R Guzik
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003
1102003
Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych
B Domański, R Guzik, K Gwosdz
Biuletyn KPZK PAN 192, 99–122, 2000
57*2000
The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland
B Domański, R Guzik, K Gwosdz, M Dej
International Journal of Automotive Technology and Management 20 13 (2), 151-166, 2013
552013
Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce,[w:] Górzyński M
R Guzik
Woodward R.(red.), Innowacyjność polskiej gospodarki,„Zeszyty Innowacyjne 2, 2003
47*2003
Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000
B Domański, R Guzik, G Micek
Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2003
412003
The impact of delocalization on the European software industry
R Guzik, G Micek
The Moving Frontier, 229-253, 2019
362019
Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
R Guzik
Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2009
302009
The new spatial organization of automotive industry in Poland in the context of its changing role in Europe
B Domański, R Guzik, K Gwosdz
Studia Regionalia 15, 153-171, 2005
29*2005
Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC): Multimodal public transport accessibility of Polish gminas/municipalities (MULTIMODACC)
P Rosik, W Pomianowski, S Goliszek, M Stępniak, K Kowalczyk, R Guzik, ...
IGiPZ PAN, 2017
262017
‘Out of Place’in Auschwitz? Contested Development in Post-War and Post-Socialist Oświęcim
A Charlesworth, A Stenning, R Guzik, M Paszkowski
Ethics, Place & Environment 9 (2), 149-172, 2006
26*2006
Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim
B Domański, W Jarczewski
262006
Dostępność komunikacyjna oraz delimitacja obszarów funkcjonalnych
R Guzik, A Zborowski, A Kołoś, G Micek, K Gwosdz, P Trzepacz, ...
W: B. Domański, A. Noworól (red.), Małopolskie miasta–funkcje, potencjał i …, 2010
252010
Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej
R Guzik
Prace Geograficzne, 2000
252000
Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej
R Guzik
Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2012
242012
The new international division of labour and the changing role of the periphery: the case of the Polish automotive industry
B Domański, R Guzik, K Gwosdz
Globalising worlds and new economic configurations, 85-99, 2017
212017
Evolution of accessibility in Carpathian spa resorts between 1938 and 2000
R Guzik, A Kołoś
na, 2003
162003
Przestępczość w przestrzeni miejskiej Krakowa w wyobrażeniach jego mieszkańców,[w:] Jażdżewska I.(red.)
R Guzik
Miasto postsocjalistyczne–organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany …, 2000
162000
Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna
R Guzik, A Kołoś, K Gwosdz, W Biernacki, J Działek, A Kocaj, ...
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu …, 2016
152016
Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce.
Guzik R., Domański B.
Założenia polityki rewitalizacji., Ziobrowski Z. (red.) 9, 21-30, 2010
12*2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20