Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
dr hab.n.ek.inż., prof. UG, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa
A Oniszczuk-Jastrząbek
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
162013
Responsible tourism in Poland
O Debicka, A Oniszczuk-Jastrzabek
Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial …, 2014
92014
Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
O Dębicka, A Oniszczuk-Jastrząbek
International Business and Global Economy 31, 79-105, 2012
62012
Wybrane aspekty innowacji we współczesnym przedsiębiorstwie
A Oniszczuk-Jastrząbek
Współczesna Gospodarka 1 (1), 37-48, 2010
52010
A preliminary attempt at the identification and financial estimation of the negative health effects of urban and industrial air pollution based on the agglomeration of Gdańsk
PO Czechowski, P Dąbrowiecki, A Oniszczuk-Jastrząbek, M Bielawska, ...
Sustainability 12 (1), 42, 2020
32020
Polish sea ports and the Green Port concept
A Oniszczuk-Jastrząbek, B Pawłowska, E Czermański
SHS Web of Conferences 57, 01023, 2018
32018
Eco-driving: behavioural pattern change in Polish passenger vehicle drivers
PO Czechowski, A Oniszczuk-Jastrząbek, T Czuba
E3S Web of Conferences 28, 01009, 2018
32018
Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji
A Oniszczuk-Jastrząbek
Przedsiębiorczość-Edukacja 7, 42-57, 2011
32011
Ecotourism in Poland
A Oniszczuk-Jastrząbek, O Dębicka, T Gutowski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 310-324, 2017
22017
Sposób zakupu ubezpieczeń a kryteria wyboru ubezpieczyciela w segmencie rolnym
T Czuba, A Oniszczuk-Jastrząbek
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 2017
22017
Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
A Oniszczuk-Jastrząbek, T Czuba
Marketing i Zarządzanie 48, 301-310, 2017
22017
Decarbonization of maritime transport: analysis of external costs
E Czermański, B Pawłowska, A Oniszczuk-Jastrząbek, G Cirella
Frontiers in Energy Research 8, 2020
12020
Sustainable supply chain of enterprises: value analysis
A Oniszczuk-Jastrząbek, E Czermański, GT Cirella
Sustainability 12 (1), 419, 2020
12020
Globalization process in the maritime transport-causes, symptoms and effects
A Oniszczuk-Jastrząbek, E Czermański, O Dębicka, T Czuba
Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica 21 (1), 2019
12019
Building Insurance Brand Image in the Sme Sector in Poland–an Empirical Study
P Oskar
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 20 (1), 17-29, 2018
12018
Innovation as a determinant of SMEs competitiveness in Poland
A Oniszczuk-Jastrząbek, O Dębicka, T Czuba, PO Czechowski
International Business and Global Economy 2018 (Tom 37), 421-435, 2018
12018
Providing high-quality measurement data in analytical system of air pollution monitoring and their key importance for smart cities residents
PO Czechowski, AJ Badyda, G Majewski, A Oniszczuk-Jastrząbek, ...
Annals of Warsaw University of Life Sciences, SGGW, 2017
12017
Internet usage in advertising and distribution in the banking services market
T Czuba, A Borodo, A Oniszczuk-Jastrząbek
International Business and Global Economy 2017 (Tom 36), 235-247, 2017
12017
Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych–część 1
A Oniszczuk-Jastrząbek
Współczesna Gospodarka 7 (1), 2016
12016
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym: dylematy i kierunki rozwoju
A Oniszczuk-Jastrząbek, T Gutowski
Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20