Rafał Michalczyk
Rafał Michalczyk
Verified email at il.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Characterization of the complex moduli for asphalt-aggregate mixtures at various temperatures
A Zbiciak, R Michalczyk
Procedia Engineering 91, 118-123, 2014
142014
Implementation of generalized viscoelastic material model in Abaqus code
R Michalczyk
Logistyka, 2011
112011
Numerical identification of the dynamic characteristics of a steel-concrete railway bridge
H Zobel, A Zbiciak, R Oleszek, R Michalczyk, P Mossakowski
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 13 (3), 2014
102014
Constitutive models of pavement asphaltic layers based on mixture compositions
A Zbiciak, K Brzeziński, R Michalczyk
Journal of Civil Engineering and Management 23 (3), 378-383, 2017
92017
Numeryczna identyfikacja cech dynamicznych stalowo-betonowego mostu kolejowego
H ZOBEL, A ZBICIAK, R OLESZEK, R MICHALCZYK, P MOSSAKOWSKI
Roads and bridges-Drogi i mosty 13 (3), 275-301, 2014
52014
Strength analysis of a certain expressway embankment
A Zbiciak, M Maślakowski, R Michalczyk
Polish-Ukrainian Transactions” Theoretical Foundations of Civil Engineering …, 2012
42012
Evaluation of fatigue strength of pavement structure considering the effects of load velocity and temperature variations
A Zbiciak, R Michalczyk, K Brzeziński
Procedia Engineering 153, 895-902, 2016
32016
Finite element modelling and design procedures for verifications of trackbed structure
C Kraśkiewicz, R Michalczyk, K Brzeziński, M Płudowska
Procedia Engineering 111, 462-469, 2015
32015
Analiza wpływu obciążeń dynamicznych na zachowanie się lepko-sprężystego modelu nawierzchni drogowej
A Zbiciak, K Brzeziński, R Michalczyk
Logistyka 3, 7037-7045, 2014
32014
Identyfikacja doświadczalna i implementacja numeryczna modelu reologicznego mieszanki mineralno-asfaltowej
A Zbiciak, R Michalczyk
Deformacje i wytrzymałość materiałów i elementów konstrukcji, Monografia …, 2013
32013
Analiza numeryczna wpływu obciążeń komunikacyjnych na infrastrukturę kanalizacyjną
A Zbiciak, R Michalczyk
Logistyka 3, 2012
32012
Wyznaczanie stanów naprężeń i odkształceń w mechanistycznym projektowaniu nawierzchni podatnych
R Michalczyk, A Zbiciak
Polish-Ukrainian-Lithuanian Transactions Theoretical Foundations of Civil …, 2011
32011
Predicting Performance of Aluminum-Glass Composite Facade Systems Based on Mechanical Properties of the Connection
M Cwyl, R Michalczyk, N Grzegorzewska, A Garbacz
Periodica Polytechnica Civil Engineering 62 (1), 259-266, 2018
22018
Dynamics of an Orthotropic Railway Bridge in the Light of European Standards
A Zbiciak, R Oleszek, R Michalczyk
Archives of Civil Engineering 62 (2), 265-282, 2016
22016
Analiza modelu napędu pojazdu elektrycznego w programie Matlab/Simulink
W Grzesikiewicz, A Zbiciak, R Michalczyk
Logistyka 6, 2014
22014
Wpływ sczepności międzywarstwowej na trwałość zmęczeniową nawierzchni podatnych
R Michalczyk
Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, Teoretyczne Podstawy Budownictwa …, 2013
2*2013
Assessment of the effect of concrete slab geometrical parameters on the distribution of stresses in the road pavement structure
A Zbiciak, M Graczyk, K Józefiak, K Brzeziński, R Michalczyk
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 18 (3), 171-180, 2019
12019
Zmiana charakterystyki dynamicznej toru w celu ograniczenia emisji hałasu–badania numeryczne
K Brzeziński, R Michalczyk
Przegląd Komunikacyjny 74, 2019
12019
Vibration reduction of cable-stayed bridge model retrofitted with SMA restrainers
A Zbiciak, R Michalczyk, R Oleszek
Vibroengineering PROCEDIA 3, 180-185, 2014
12014
Oznaczanie cech mechanicznych gruntów spoistych w aparacie stożkowym: badania laboratoryjne i symulacje komputerowe
A Zbiciak, R Michalczyk, K Józefiak, M Maślakowski
Logistyka, 7046--7053, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20