Obserwuj
Katarzyna Kopeć
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
K Kopeć
Libron, Kraków, 2014
202014
Crowdfunding scheme in journalism
KD Kopeć
Humanitas University's Research Papers Management 18 (1), 119-130, 2017
62017
Is cultural policy in Poland in the process of recentralization?
K Kopeć
Transylvanian Review of Administrative Sciences 16 (60), 35-52, 2020
52020
Heterodimerizing helices as tools for nanoscale control of the organization of protein-protein and protein-quantum dots
O Sztatelman, K Kopeć, M Pędziwiatr, M Trojnar, R Worch, ...
Biochimie 167, 93-105, 2019
52019
Crowdsourcing Business Model in the Context of Changing Consumer Society
K Kopeć, A Sopa
Encyclopedia of Information Science and Technology, 3rd edition, 2878-2886, 2015
52015
Empowerment czy wyzysk? O niejednoznacznej naturze prosumpcji w sieci.
K Kopeć
Kultura i Polityka, 158-170, 2014
52014
Instrumentarium społecznej odpowiedzialności biznesu
KD Kopeć
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 101-114, 2014
52014
Reduced Value Added Tax (VAT) Rate on Books as a Tool of Indirect Public Funding in the Cultural Sector
K Kopeć
Sustainability 12 (14), 2020
42020
Bony jako instrument stymulowania uczestnictwa w kulturze i turystyce kulturowej
K Kopeć
Studia Ekonomiczne, 32-44, 2018
32018
Digital participation in cultural heritage. The case of open monuments crowdsourcing platform
KD Kopeć
Journal of Modern Science 28 (1), 47-64, 2016
32016
Badania w sektorze kultury: dostępność
A Pluszyńska, K Kopeć, M Laberschek
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022
22022
Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury
K Kopeć
https://kultura.uj.edu.pl/documents/18091666/19055248 …, 2021
22021
Strategic crowdsourcing as an emerging form of global entrepreneurship
A Szopa, KD Kopeć
Information and Technology Literacy: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2018
22018
Otwarty charakter encyklopedii. Wikipedia jako źródło informacji w cyfrowym świecie
KD Kopeć
Studia Humanistyczne AGH 15 (1), 65-77, 2016
22016
Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu
K Kopeć
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, seria …, 2016
22016
Model EMBOK (Event Management Body of Knowledge) jako narzędzie zarządzania wydarzeniami w sektorze kreatywnym
K Kopeć, W Sobótka
Kultura i Polityka, 157-167, 2015
22015
Zaangażowanie biznesu w sferze kultury (corporate cultural involvement) jako kategoria badawcza określająca działania prokulturalne firm
K Kopeć
Culture Management, 62-68, 2013
22013
Model kariery akademickiej i problem mobilności naukowców na przykładzie Włoch
KD Kopeć, A Szopa
Zarządzanie Publiczne, 2009
22009
Metodologia badań w sektorze kultury i mediów
E Kocój, M Laberschek, K Kopeć, K Plebańczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
12022
Fundusz Wsparcia Kultury – rekompensata strat czy strategiczna interwencja?
K Kopeć, M Materska-Samek
Zarządzanie w kulturze 22, 21-42, 2021
12021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20