Obserwuj
Katarzyna Kopeć
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
K Kopeć
Libron, Kraków, 2014
142014
CROWDFUNDING SCHEME IN JOURNALISM FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE (CROWDFUNDING) W DZIENNIKARSTWIE
KD Kopeć
Aslib Proceedings 60 (3), 216-228, 2008
62008
Empowerment czy wyzysk? O niejednoznacznej naturze prosumpcji w sieci.
K Kopeć
Kultura i Polityka, 158-170, 2014
52014
Instrumentarium społecznej odpowiedzialności biznesu
KD Kopeć
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 101-114, 2014
42014
Bony jako instrument stymulowania uczestnictwa w kulturze i turystyce kulturowej
K Kopeć
Studia Ekonomiczne 371, 32-44, 2018
32018
Digital participation in cultural heritage. The case of open monuments crowdsourcing platform
KD Kopeć
Journal of Modern Science, 47-64, 2016
32016
Crowdsourcing Business Model in the Context of Changing Consumer Society
K Kopeć, A Sopa
Encyclopedia of Information Science and Technology, 3rd edition, 2878-2886, 2015
32015
Model kariery akademickiej i problem mobilności naukowców na przykładzie Włoch
KD Kopeć, A Szopa
Zarządzanie Publiczne, 2009
32009
Strategic crowdsourcing as an emerging form of global entrepreneurship
A Szopa, KD Kopeć
Information and Technology Literacy: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2018
22018
Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu
K Kopeć
Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 35 (108), 127-138, 2016
22016
Model EMBOK (Event Management Body of Knowledge) jako narzędzie zarządzania wydarzeniami w sektorze kreatywnym
K Kopeć, W Sobótka
Kultura i Polityka 17, 157-167, 2015
22015
Zaangażowanie biznesu w sferze kultury (corporate cultural involvement) jako kategoria badawcza określająca działania prokulturalne firm
K Kopeć
Culture Management, 62-68, 2013
22013
Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury
K Kopeć
https://kultura.uj.edu.pl/documents/18091666/19055248 …, 2021
12021
Reduced Value Added Tax (VAT) Rate on Books as a Tool of Indirect Public Funding in the Cultural Sector
K Kopeć
Sustainability 12 (14), 2020
12020
Heterodimerizing helices as tools for nanoscale control of the organization of protein-protein and protein-quantum dots
O Sztatelman, K Kopeć, M Pędziwiatr, M Trojnar, R Worch, ...
Biochimie 167, 93-105, 2019
12019
Indirect financing in culture on the example of tax relief in the video game industry
K Kopeć
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty 54 (4), 45-60, 2019
12019
Crowdsourcing: konsekwencje dla rynku pracy artystów
K Kopeć
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych …, 2018
12018
Otwarty charakter encyklopedii. Wikipedia jako źródło informacji w cyfrowym świecie
KD Kopeć
Studia Humanistyczne AGH 15 (1), 65-77, 2016
12016
Przemysł zbrojeniowy: tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje
A Żebrowski, R Kopeć, K Kopeć, B Sajduk, PL Wilczyński, P Pochyły, ...
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016
12016
Mobilność jako determinanta rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego
K Kopeć
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych …, 2009
12009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20