Monika Sulimowska-Formowicz
TytułCytowane przezRok
Nurt zasobowy w teorii firmy
M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 41-60, 2002
252002
Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 44-72, 2004
172004
The value of trust in inter-organizational relations 1
M Chrupala-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
Economics and Business Review 2 (2), 127, 2016
92016
Relational competence of a firm as a determinant of inter-organizational relations’ - effectiveness and efficiency - a study from Polish market
M Sulimowska-Formowicz
31st IMP-conference in Kolding, Denmark in 2015, 2015
82015
Konkurencyjność przedsiębiorstwa–koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja [w:] Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej (red. M. Gorynia, J. Schroeder)
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe, 2000
62000
Konkurencyjność przedsiębiorstwa–koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe, 2000
52000
Trust in effective international business cooperation: mediating effect of work engagement
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (2), 27, 2017
42017
Rodzaje i przyczyny luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 51-63, 2003
42003
Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych
M Chrupała-Pniak, M Sulimowska-Formowicz
Organizacja i Kierowanie 4, 174, 2016
32016
Do Relational Capabilities Equally Matter in Successful Cooperation?–Empirical Evidence from Polish Enterprises
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Journal of Applied Management and Investments 4 (4), 252-259, 2015
32015
Organizacyjna kompetencja innowacyjności—determinanty psychospołeczne i ekonomiczne
M CHRUPAŁA‑PNIAK, M SULIMOWSKA‑FORMOWICZ
pod redakcją Barbary Kożusznik, 119, 2010
32010
Zamykanie luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 87-103, 2004
32004
Team dimension of relational competence of organisation–psychological perspective
B Kożusznik, M Chrupała-Pniak, M Sulimowska-Formowicz
Management 19 (2), 7-20, 2015
22015
Konkurencyjność przedsiębiorstw międzynarodowych-poszukiwanie źródeł przewagi
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 19-40, 2006
22006
Źródła korzyści z działania skutecznych międzynarodowych zespołów wirtualnych
A Czarnecka, M Sulimowska-Formowicz
Studia Ekonomiczne 319, 7-18, 2017
12017
Kompetencja zarządzania wiedzą jako źródło sukcesu firmy w międzynarodowych relacjach międzyorganizacyjnych
M Sulimowska-Formowicz
Studia Ekonomiczne 319, 238-248, 2017
12017
Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa a międzynarodowa kooperacja gospodarcza
M Sulimowska-Formowicz
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 33-48, 2011
12011
Is foreign partnering experience of a company valuable for developing its relational competence?
M Sulimowska-Formowicz
International Business and Global Economy 2018 (Tom 37), 446-457, 2018
2018
Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej
M Sulimowska-Formowicz
2018
Organizational trust building competence and IORs outcomes–mediating effect of psychological features
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
The 32nd IMP Conference, Poznań, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20