Monika Sulimowska-Formowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nurt zasobowy w teorii firmy
M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 41-60, 2002
272002
Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 44-72, 2004
172004
The value of trust in inter-organizational relations 1
M Chrupala-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
Economics and Business Review 2 (2), 127, 2016
112016
Konkurencyjność przedsiębiorstwa-koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe. Seria 1/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 31-62, 2000
102000
Konkurencyjność przedsiębiorstwa–koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe, 2000
102000
Relational competence of a firm as a determinant of inter-organizational relations’ - effectiveness and efficiency - a study from Polish market
M Sulimowska-Formowicz
31st IMP-conference in Kolding, Denmark in 2015, 2015
92015
Trust in effective international business cooperation: mediating effect of work engagement
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
82017
Do Relational Capabilities Equally Matter in Successful Cooperation?–Empirical Evidence from Polish Enterprises
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Journal of Applied Management and Investments 4 (4), 252-259, 2015
52015
WPŁYW ZAUFANIA NA WYNIKI FIRMY W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH
MSF Małgorzata Chrupała-Pniak
Organizacja i Kierowanie 4, 119-138, 2016
4*2016
Rodzaje i przyczyny luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa 188 (11-12), 51-63, 2003
42003
Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej
M Sulimowska-Formowicz
32018
Zamykanie luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 87-103, 2004
32004
Team dimension of relational competence of organisation–psychological perspective
B Kożusznik, M Chrupała-Pniak, M Sulimowska-Formowicz
Management 19 (2), 7-20, 2015
22015
Organizacyjna kompetencja innowacyjności—determinanty psychospołeczne i ekonomiczne
M CHRUPAŁA‑PNIAK, M SULIMOWSKA‑FORMOWICZ
pod redakcją Barbary Kożusznik, 119, 2010
22010
Konkurencyjność przedsiębiorstw międzynarodowych-poszukiwanie źródeł przewagi
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 19-40, 2006
22006
Kompetencja zarządzania wiedzą jako źródło sukcesu firmy w międzynarodowych relacjach międzyorganizacyjnych
M Sulimowska-Formowicz
Studia Ekonomiczne 319, 238-248, 2017
12017
Organizational trust building competence and IORs outcomes–mediating effect of psychological features
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
The 32nd IMP Conference, Poznań, 2016
12016
Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa a międzynarodowa kooperacja gospodarcza
M Sulimowska-Formowicz
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 33-48, 2011
12011
Business communication and trust in business relationships from the perspective of Polish managers
MT M. Zieliński, M. Sulimowska-Formowicz
Meidai Shogaku Ronso 101 (3), 63-76, 2019
2019
Is foreign partnering experience of a company valuable for developing its relational competence?
M Sulimowska-Formowicz
International Business and Global Economy 37 (1), 446-457, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20