Krzysztof Łyskawa
Title
Cited by
Cited by
Year
The new instruments of risk management in agriculture in the European Union
M Janowicz-Lomott, K Łyskawa
Procedia Economics and Finance 9, 321-330, 2014
292014
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego
M Jastrzębska, M Janowicz-Lomott, K Łyskawa
Wolters Kluwer, 2014
282014
Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce
J Handschke, M Kaczała, K Łyskawa
Polska Izba Ubezpieczeń/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015
17*2015
Farm income insurance as an alternative for traditional crop insurance
M Janowicz-Lomott, K Łyskawa, P Rozumek
Procedia economics and Finance 33, 439-449, 2015
152015
Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo–doświadczenia polskie i wskazania unijne
M Janowicz-Lomott, K Łyskawa
Wiadomości Ubezpieczeniowe 2, 127-142, 2009
132009
Ubezpieczenia przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych,[w:] L
M Kaczała, K Łyskawa
Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem …, 2010
11*2010
Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego
M Kaczała, K Łyskawa
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 123-145, 2008
92008
W poszukiwaniu optymalnego pojęcia ryzyka w standardzie zarządzania ryzykiem
K Łyskawa
Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance 2013, 121-133, 2013
82013
Ryzyko gospodarowania w rolnictwie a ubezpieczenia w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej
J Handschke, K Łyskawa
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 5-16, 2008
82008
Factors affecting the demand for index-based agriculture insurance in Poland
M Kaczała, K Łyskawa
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 75-92, 2013
72013
Skuteczne ubezpieczenia w zarządzaniu gospodarstwem rolnym
M Kaczała, K Łyskawa
Część I: Identyfikacja zagrożeń w działalności producenta rolnego i …, 2008
72008
Grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
K Łyskawa
Fundacja Warty i Kredyt Banku" Razem możemy więcej", 2007
72007
Dochody osób w starszym wieku a zarządzanie ryzykiem starości
K Łyskawa
Wydział Prawa i Administracji UAM, 1999
71999
Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, red
J Handschke, K Łyskawa, J Ratajczak
T. Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2005
62005
Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce
M Janowicz-Lomott, Ł Krzysztof
Wiadomości Ubezpieczeniowe 2, 69-92, 2016
52016
Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość
J Handschke, K Łyskawa, J Ratajczak
Społeczne aspekty ubezpieczenia, 141-152, 2005
52005
Instrumenty stabilizacji dochodu– wymogi wspólne polityki rolnej a adaptacja w Polsce
M Janowicz-Lomott, K Łyskawa
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - dawna nazwa …, 2014
42014
Kształtowanie indeksowych ubezpieczeń upraw oparte na indywidualizmie w postrzeganiu ryzyka przez gospodarstwa rolne w Polsce
M Janowicz-Lomott, K Łyskawa
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 123-136, 2014
42014
Realizacja umów ubezpieczenia dla podmiotów sektora finansów publicznych
M Janowicz-Lomott, K Łyskawa
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 130-138, 2010
42010
Kształtowanie produktu ubezpieczenia zdrowotnego
K Łyskawa, M Osak
Polityka Zdrowotna 2, 55-62., 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20