Obserwuj
Katarzyna Mamcarz
Katarzyna Mamcarz
Zweryfikowany adres z poczta.umcs.lublin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Inwestorski marketing-mix
K Mamcarz
Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, 2012
142012
Long-term determinants of the price of gold
K Mamcarz
Studia Ekonomiczne, 80-94, 2015
92015
Determinants of gold price in the short term
KM Mamcarz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
42015
Niedoszacowanie ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej jako instrument komunikacji spółek akcyjnych z inwestorami
K Mamcarz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 44 (2 …, 2010
32010
Inwestorski marketing-mix na rynkach akcji
K Mamcarz
Marketing i Rynek, 2-8, 2008
32008
Gold Market and Selected Stock MarketsGranger Causality Analysis
K Mamcarz
Effective Investments on Capital Markets, 405-422, 2019
22019
Cena złota i rynek akcji jako podstawowe determinanty kursów akcji kopalni złota
K Mamcarz
Finanse, 2017
12017
Popyt na rynku złota
K Mamcarz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 48 (3 …, 2014
12014
Akcje kopalni złota jako instrument inwestowania kapitału
K Mamcarz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 48 (48/1 …, 2014
12014
Rozwodnienie majątku akcjonariuszy podczas pierwszych ofert publicznych
K Mamcarz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
12013
Gold market and selected Nordic stock markets: Granger causality
K Mamcarz
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 21 (2 (Forthcoming)), 2022
2022
Granger Causality between Stock and Gold Returns–Evidence from Poland, Hungary and the Czech Republic
K Mamcarz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 55 (3), 67-80, 2021
2021
Analiza przyczynowości między złotem i wybranymi klasami aktywów
K Mamcarz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64 (7), 74-89, 2020
2020
Analysis of Granger casuality between gold and selected financial assets
K Mamcarz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64 (7), 74-89, 2020
2020
Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
K Mamcarz
Studia Ekonomiczne 374, 71-91, 2018
2018
The Intensity of University-Business Collaboration in the EU
M Andrzejewski, J Brzeszczyński, G Dehnel, P Dunal, M Kubus, ...
Acta Universitatis Lodziensis 339, 6, 2018
2018
Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w wybranych krajach
K Mamcarz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (339), 203-218, 2018
2018
Podstawowe klasy aktywów jako determinanty ceny złota w okresie długim. Analiza zależności
K Mamcarz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 160-170, 2018
2018
Cena złota jako determinanta kursów akcji kopalni złota
K Mamcarz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 51 (4 …, 2017
2017
Ryzyko inwestycji i dźwignia ceny złota w sektorze kopalni złota
K Mamcarz
Studia Ekonomiczne 325, 109-120, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20